Ska vi låta dem köra över oss?

Så fort ungdomarna fyller 14 år och 9 månader kan de skaffa körkortstillstånd och då bli berättiga att genomgå en kurs för att få ett EU mopedkort klass 1 med behörighet AM. Utbildningen ska vara sammanlagd i 12 timmar. Den senaste tiden har fler och fler av dessa timmar kolliderat med skoltid. Hur ska vi ta ställning till andra verksamheter vid sidan av skolan?

Publicerad Av

Under en vecka har flera ledighetsansökan för mopedutbildning anlänt på våra bord. Detta kommer troligtvis att fortsätta även till hösten.

Vissa har använt sitt sportlov eller påsklov för att gå i utbildningen. Men vissa har försökt använda vanlig skoltid eller PRAO-tiden.

Jag brukar påpeka för föräldrarna att de flesta fall när eleverna tar ledigt drabbas inte bara de aktuella lektionstider som de missar utan även tiden förre när tankarna och planeringen för aktiviteten sätts igång, samt tiden efter ledigheten då eleverna måste ta igen det de har missat när de var borta. I det här fallet handlar det om en ytterligare utbildning. Vissa klarar allt detta, vissa inte.

Vårdnadshavare har en viktig roll

Det sägs att det är föräldrarna som känner sina barn bäst ändå är det en hel del föräldrar som sedan blir förvånade av deras resultat och betyg. Det allra enklaste är att skylla på lärarna och skolan. En tydlig kommunikation mellan lärarna och vårdnadshavare är väldigt viktigt. Nuförtiden kan föräldrarna smidigt följa elevens utveckling via nätet men det är inte säkert att de gör det och att de förstår vad som står på våra lärplattformar. När det handlar om elevens ledigheter för en annan utbildning har föräldrarna en stor påverkan. Visserligen är det inte lätt att argumentera med sina egna barn (ungdomar) men det är ändå föräldrarna som bestämmer.

Ett gott exempel från en av mina mentorselever var att föräldrarna kontaktade körskolan och försökte ändra på tiden. De lyckades flytta körlektionerna men teorin gick inte att flytta, därefter rådgjorde de med mig om en eventuell ledighet. De sökte aldrig ledigheten för de insåg efter vårt samtal att det bästa var att prioritera skolan i det läget. Barnet lyckades med sina resultat och föräldrarna hittade en lämpligare tid vid en annan trafikskola. Varken jag eller min mentorsföräldrar förstod riktigt hur de skulle kunna erbjuda en tid på förmiddagen för en som har skolplikt.

Konsekvenser

Eleven kan missa viktiga genomgångar och/eller bedömningstillfälle. Risk för icke godkända betyg. Skolan behöver erbjuda elever extra-ordinarie undervisningstid i form av studiehjälp/läxhjälp eller lovskolan. Fler och fler trafikskolor kommer att lägga upp utbildningen under elevernas skoltid. Vi signalerar för samhället och ungdomarna vad som är viktigaste.

Ett gott samarbete når bästa resultat: eleverna «» föräldrarna «» skolan «» andra verksamheter. Vem ska prata med vem? Jag börjar med att prata med mina mentorselever och deras föräldrar i alla fall...


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla