10 tips för att skapa studiero i Moderna språk-grupper

Nya grupper, nya möjligheter. Ett fantastiskt jobb är gjort runt gruppindelningar för att det ska gynna elevernas utveckling och skapa studiero i klassrummet. Schemagruppen tillsammans med pedagogisk samordnare och även specialpedagoger/lärare gör ett pusslande genom att dela upp eleverna i olika klasser/grupper. Men vad händer med grupperingarna på moderna språk?

Publicerad Av

För det mesta blir eleverna omkastade och träffas i en konstellation där de inte brukar ses. Dessutom, medan de andra ämnena delas i mindre grupper blir moderna språk, speciellt spanska, ihopsatt i en större grupp. Visserligen är bristen på behöriga lärare en orsak till detta fenomen, men man kan nog inte neka till att detta även beror på prioriteringar. Vilket pass ligger emot moderna språk på din skola?

Ok. Jag lämnar denna gnälliga diskussion om organisationen och berättar vilken lösning vi hittade till det här problemet som inträffar: en stor stökig grupp.

På min skola börjar eleverna läsa moderna språk i åk 7 och jag tror inte att det kommer att förändras så att de börjar tidigare under de närmaste åren. Nu har det gått en månad av höstterminen och vi har nått till ett tryggt och lugnt klassrum.

Det finns inte ett färdigt recept för att skapa studiero i klassrummet men detta har vi gjort och det har fungerat bra hos oss:

Foto by Rosana Månsson

 1. Lära känna varandra. Vem är du? Vem är jag? Varför-spanska? Pdf, 231 kB.. Eleverna är ofta nyfikna på vem du är. Vid detta tillfälle, förtydligar jag mer om ämnet eftersom många elever förstår språkval som ett ämnesval som man kan välja bort så fort något inte går bra. I början är det bra att visa eleverna att man ha stora förväntningar och målet är att vi ska lära oss så mycket så möjligt. Läs mer om förväntningar på Mia Smiths inlägg: ”Förväntningar – en övning med blicken framåt”.
  I bladet ovan skriver eleverna om sig själva, sina inlärningsstilar och varför de har valt spanska som språkval.
 2. Överlämning. Ta reda på så mycket information så möjligt om eleverna. Vilka har extra anpassningar eller särskild stöd i gruppen? Vad och när är det som fungerar bäst? Ibland kan det saknas överlämningen, och formuläret ovan hjälper väldigt mycket. Det blir också en närmare kontakt med undervisande lärare när de svarar på sista frågan: Finns det något som det skulle vara bra för din lärare att veta om dig?
 3. Bestämda platser. Be om hjälp med placeringen om du fortfarande tycker att det inte fungerar. Du ska aldrig känna dig ensam även om du är den enda undervisande läraren i ämnet. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om klassrumsplaceringar och namnslumpare som du kan få några tips.
 4. Struktur. Skriv ett schema på tavlan med tidsram för de aktiviteterna du har planerat, sluttiden för lektionen och lunchmeny om lektionen är före lunch. Till detta använder jag appen Skolmaten Länk till annan webbplats.. Vad är det för mål med lektionen eller kapitlet? Skapa struktur, men överraska dina elever då och då. Det hör till att variera lektionerna och hålla kvar elevernas intresse. Se förslag på extra aktiviteter här Länk till annan webbplats..
 5. Startuppgift. Låt eleverna vara aktiva redan från början. Läs mitt inlägg om startuppgifter till spanskan. Där finns även tips på länkar med startuppgifter på engelska.
 6. Kamera. Jag använder alltid projektor på mina lektioner och antecknar allt på tavlan. Om vi ska läsa något ur en bok, visar jag materialet med hjälp av en kamera och pekar samtidigt var vi läser. Jag tycker att på det sättet blir det lättare att hänga med på läsningen och genomgången, dessutom finns det ingen ursäkt att inte göra uppgiften om man inte har materialet med sig.
 7. Digitala verktyg. Det går inte att kämpa emot utvecklingen och det kommer aldrig gå att backa. Fler datorer är på väg och mobilerna är här, bättre sagt, i elevens ficka. På min skola använder vi den röda lådan för att samla in mobilerna när eleverna kommer in i klassrummet. De flesta är vana att lämna in sin mobil och andra vägrar att lämna mobilen ifrån sig, men ingen får använda den utan en överenskommelse med läraren. Våga använda digitala verktyg! De är en motivationskälla och hör till elevernas värld. Mina elever ska snart få var sin egen Chromebook. Än så länge, använder de sina mobiler för att söka upp ord, fakta och även för att spela lektionsrelaterade spel när datorerna inte är tillgängliga. Det fungerar hur bra som helst!
 8. Var positiv. Tro på det du gör. Var uppmärksam och ge eleverna äkta beröm. Använd 5:1 – metoden: för en skarp tillsägelse måste du först ha satt in fem positiva och genuina beröm hos eleverna. (Bruun, 2015: 70)
 9. Små grupper. Dela upp den stora gruppen i små grupper. Jag brukar använda namnslumpare beroende på aktiviteten. Förra terminen fick jag hjälp av en kollega då vi delade två klasser i tre och hon tog hand om en grupp. Eftersom hon inte är behörig i spanska fick jag gå genom grupperna för att förklara vissa saker och för att bedöma eleverna. Det var bra att prova uppläget men jag fick mindre tid med vissa elever och det var svårt att ge formativ bedömning.
 10. Viktig kunskap. Sist och inte minst: lär dem stegvis så mycket användbara uttryck så möjligt. Det ska kännas meningsfullt att lära sig ett nytt språk. Det är härligt när en nybörjarelev berättar att hen har presenterat sig eller har handlat något på målspråket, på riktigt!

Lumens DC192. http://www.lumens.com.tw/a/program_img/goods/2013122414165598555.jpeg


Mer inom ämnet

Referenser:

 • Bruun, Sara. (2015). Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget. Gothia Fortbildning.

Läs även:

 • Skolinspektionen. Studiero i efterhand. https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Inbjudningar-konferenser-och-seminarier/valkommen-till-ett-webbinarium-om-studiero/ (Red. Länken fungerar inte längre.)
 • Skolverket. (2013). Forskning i klassrummet. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3095 Länk till annan webbplats.
 • Kvarnsell, H. & Isaksson, C. (red.) (2016). Vi får det att funka! Framgångsrika exempel på IT i skolan. Norhaven: Ekerlids.

Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla