Español Interactivo

Här kommer ett tips på en app till elever som vill öva och utveckla sin spanska med lite utmaning.

Español Interactivo Länk till annan webbplats. är en app som månadsvis publicerar en text med en nyhet i olika nivåer med tanken på att öva olika språkliga förmågor.

espanol-interactivo

Det finns tre nivåer: grundläggande, mellan och avancerad. Skillnaden mellan nivåerna är naturligtvis hur utvecklat språket är och antalet förklaringar till vissa svåra ord i texterna. All text är på spanska, även förklaringarna. Man kan träna ordförråd, grammatik, läsförståelse och få tips på hör- och muntliga interaktion.

ei1

Grundläggande - till att börja med. Först tränar man ordförrådet genom att välja bilden till ordet och därmed kan man lyssna på rätta svaret. Det brukar vara ett set av åtta bilder. Man går vidare bara om man väljer rätt svar. Sedan kan man läsa och lyssna på texten vilket är väldigt bra för att utveckla de receptiva förmågorna.

ei5

Mellan - nästa steg. Man väljer ordet enligt beskrivningen. Detta hjälper eleverna att utveckla strategier för att förklara och göra omformuleringar. Sedan finns det en mer utvecklad text i samma tema med mindre förklaringar av orden. Man kan lyssna på texten på samma sätt som på andra nivåer.

ei6

Avancerad - sista steget. Detta steg består av tre delar: träna ordförråd genom att komplettera meningarna med att välja orden som passar bäst; läsförståelse utifrån en mer språklig avancerad text som man kan även lyssna på; och den muntliga förmågan med ett exempel på ett samtal med en infödd spansktalande, följt av diskussionsfrågor. Utifrån frågorna kan man skriva sina reflektioner om temat.

ei7

Appen är gratis och det finns extra material och tillägg att köpa inuti. Den är utvecklad av ett företag som ger kurser i spanska och engelska och där kan man hitta både kurser och annat material för att lära sig dessa språk.

Den är tillgänglig för Android och iOS, och det fungerar lika bra att använda den via webbläsaren: http://www.netlanguages.com/es/cursos-espanol-online/actividades-de-practica.php Länk till annan webbplats.

Hoppas att ni kan ha nytta av detta med era elever.


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla