Metakunskaper i spanska för att utveckla skrivandet

Första steget till att bli bättre i sitt skrivande är att identifiera sina misstag och förstå var felen kommer ifrån. Inför en skriftlig uppgift kan man använda sig av olika strategier. Här presenterar jag allmänna råd om hur eleverna kan undvika vanliga grammatiska misstag när de skriver en text på spanska.

Publicerad Av

Innan mina elever började skriva sina mejl om en resa till ett spansktalande land, har vi naturligtvis tittat på olika exempel och gått genom både textens struktur och innehåll. För att hjälpa eleverna att skriva sin egen text har vi ställt stödfrågor baserade på vår lärobok Länk till annan webbplats.:

När första utkastet var klart bearbetade vi texterna. Ett enkelt sätt för att komma igång med kamratbedömning är att använda ”Två stjärnor och en önskning”, men för många elever räckte inte det. Eleverna behövde konkreta exempel på vilka förbättringstips de kunde ge sina klasskamrater. Då ställde vi frågorna ur boken Samtala - lärande genom responsgrupper av Løkensgard Hoel:

  • ”Hur reagerar jag som läsare på din text?” 
  • ”Uppfyller texten avsett textmönster?”

Dylan William (2013:153) nämner felklassificering som en enkel teknik där läraren i texten markerar elevernas misstag och därefter klassificerar eleverna sina fel. Sedan söker de upp en klasskamrat med kompletterande kompetenser för att få hjälp med rättningen. Ibland behöver de inte ens söka upp hjälp för de kommer på vad felet kan vara.

Det finns en önskan om att eleverna borde behärska mer allmänna språkmetakunskaper. För att använda denna strategi bör eleverna vara bekanta med dessa termer/kategoriseringar: genus, tempus, numerus, pronomen och stavfel.

Utifrån elevernas misstag gjorde vi en lista med lite förklaring på svenska och exempel på spanska. Eleverna kan då använda checklistan innan de lämnar in sina texter.

Jag avslutar detta inlägg med en reflektion från Christian Lundhal som i sin tur citerar Anders Jönsson:

”Det är mer lärorikt att lyckas med hjälp, än att inte lyckas alls...Bedömning betyder hjälp och inte längre kontroll.”

Lundahl (2009:40)

Det viktigaste är att alla lär sig.

Mer inom ämnet

PDF: metakunskap_spanska Pdf, 776 kB.

Referenser:

  • Hoel, TL & Andersson M. (2011) Skriva och samtala - lärande genom responsgrupper. Studentlitteratur: Lund.
  • Wiliam, D. (2013) Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur: Lund.
  • Lundahl, C (2014) Bedömning för lärande. Studentlitteratur: Lund.

Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla