Duka med ”gamla” böcker!

Jag blev väldigt inspirerad av Ann-Marie Körlings inlägg ”Duka med böcker” Länk till annan webbplats. och funderade på hur jag skulle kunna använda tanken på min skola och i min undervisning.

Jag kanske ska tipsa vår barn- och ungdomskonsulent Marita Carlsson att duka med böcker i fiket, eller varför inte vår kökschef Tina Samuelsson i matsalen.

Så här dukade jag med ”gamla” böcker i mitt klassrum

Det jag kallar för "gamla" böcker är äldre läromedel som vi inte använder längre. Jag har två grupper i spanska i samma rum och där sparade jag en klassuppsättning av en gammal bok som har bra illustrerade ordlistor.

Jag hade förberett min spanska lektion med en uppgift i pappersformat. Det var deras första lektion efter lovet och det handlade om minnen från 2016 och mål för 2017. Se lektionsförslaget nedan. Vissa elever glömmer några ord under lovet och vissa kan inte komma på vad man ska välja. Vi skulle prata bland annat om mat, då dukade jag med de gamla böckerna uppslagna på en sida med en matsedel. Så här gjorde jag för att fånga eleverna och få dem fokuserade redan från början.

Medan jag mötte eleverna vid dörren för att hälsa på dem, berätta vad de skulle sitta och för att samla in mobilerna, fungerade de ”gamla” böckerna som en startuppgift. Läs mitt inlägg om startuppgifterna på spanska här.

Det var väldigt lugnt i klassrummet och vi repeterade muntligt några områden: mat, skolämne och fritid innan vi började med aktiviteten.

Jag är nöjd med upplägget och jag hoppas att det har underlättat och inspirerat mina elever. Nästa gång blir det säkert dukat med skönlitteratur istället för läroböcker.

Vad gjorde vi efter startuppgiften?

Spanska lektionen

Syfte:

Eleverna tränar på att prata och skriva om välbekanta ämnen, bland annat, mat, plats, fritid och skolämne på spanska. De gör en tillbakablick av året som gått och pratar om sina mål för det kommande året.

LGR 11 Förmåga:

Formulera sig i tal och skrift, använda strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9:

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Till extra delen: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Centralt innehåll:

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. Åsikter, känslor och erfarenheter.

Instruktioner:

 • Dela upp eleverna i små grupper.
 • Prata och använd gärna illustrerade ordlistor eller flippade videor för att göra en kort repetition om mat, skolämnen och fritid på spanska. Jag har använt ”gamla” läroböcker som jag beskrev ovan.
 • Innan du delar ut bladet, ge några förklaringar och exempel på tavlan. Uppmuntra eleverna att svara på frågeorden i meningarna (Vad? Var? Varför? Vem?):

¿Cuál fue tu libro favorito el año pasado?

Mi libro favorito fue ⇒ Mis libros favoritosfueron

No tengo/tuve ninguna asignatura favorita, pero pienso que ________________ es/son muy importante/importantes. 

Mi programa favorito fue la aplicación de Netflix. Allí he visto la serie noruega “Skam”. Trata de las relaciones entre los jóvenes. Habla de amistad, amor, sexo, fiesta y traición.

 • Dela ut bladet: Memorias y Propósitos para el Año Nuevo
 • Uppmuntra eleverna att be om tips i gruppen om de sitter fast på någon ruta.
 • När alla har skrivit sina svar ska de fråga varandra och svara på första delen för sina klasskamrater. Andra delen är frivillig att berätta för gruppen.
 • Läraren går runt i grupperna och frågar eleverna vad andra har berättat.

Axel, ¿Cuál fue el libro favorito de Anna?

 • Rutorna med verb på baksidan kan hjälpa eleverna att använda korrekt böjning på verb i preteritum. Presentera eller repetera preteritum under tiden eller på de kommande lektionerna.

Extra:

Vill du utveckla aktiviteten kan du använda bladet som förslag till en skriftlig uppgift eller till en video: Mis memorias y propósitos / Mis recuerdos y intenciones där eleverna skriver en löpande text om vad de har upplevt som bäst förra året och deras mål för nästa år.

Mina tankar/reflektioner kring aktiviteten:

 • Minne och val. För vissa elever är det svårt att minnas vad de har gjort. Det är också svårt att välja bara en sak eller det man föredrar. Jag sa och skrev exempel på tavlan om hur man skulle skriva om man hade flera val eller om man inte hade någon favorit alls.

No tengo/tuve ninguna asignatura favorita, pero pienso que ___ ________________ es/son importante/s.

No tengo/comí ninguna comida favorita, pero si tengo que elegir algo, quizás una pizza de pollo con helado de chocolate. 

 • Grammatik. En annan punkt som väcker intresse är grammatiken som används i uppgiften. Vissa läroböcker presenterar inte preteritum i spanska på materialet som är avsett för högstadiet. Eleverna som har en utvecklad språkförmåga känner sig frustrerade när språket inte räcker till. Den spanska grammatiken är inte lätt med alla dessa tempus och verbböjningar, å andra sidan kan man inte vänta med att använda grammatiska strukturer där kontexten kräver.
 • Produktion. Jag gjorde första utkastet i ett program som heter Piktochart  Länk till annan webbplats. . Jag tycker att det var väldigt smidigt och fint att använda programmet. Men när jag skulle spara som pdf och skriva ut krävdes det betalning.

Jag vände mig till Canva Länk till annan webbplats. och gjorde om uppgiften där istället. Piktochart är dock billigare per månad än Canva i betalversionen. Läs hur Annika Sjödahl dukar fram sina Canvor här.

Nu ska jag duka hemma med böcker på mitt modersmål! Tack Körling!


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla