Skolbesök: Falun och London

Under januari besökte jag Montessoriskolan i Falun Länk till annan webbplats. och Benhurst Primary School i London Länk till annan webbplats.. Det första hade jag planerat själv efter ett trevligt samtal med rektor Marie Linder och det andra var en del av Bett Show 2017 Länk till annan webbplats., en Skol-IT mässa i England, och som äger rum i London.

Båda skolorna jobbar med olika typer av mjukvaror som nuförtiden kallas för suite /swi:t/, dvs, en uppsättning av tillhörande dataprogram och produkter. I Falun jobbar de med G Suite for Education Länk till annan webbplats.(tidigare kallad för Google Apps for Education) sedan några år tillbaka och i London använder Benhurst Primary School en mjukvara som heter Smart Learning Suite Länk till annan webbplats..

Här kommer jag inte att jämföra deras mjukvaror men jag kommer att reflektera över några punkter som fångade min uppmärksamhet under mina besök.

Programmeringsuppdrag. Montessoriskolan i Falun.

Besökens struktur

På Montessoriskolan blev jag mottagen av lärare Lisa Holden och vi gick runt för att titta på eleverna från åk 6-9 som jobbade med ett temaarbete: Jordens Utveckling. De var uppdelade i tio grupper/uppdrag. I varje grupp träffade jag två lärare som var huvudansvariga för respektive station. Rektorn hade berättat att det var en variant av elevensval som de utvecklade till ett projekt för hela skolan. Det finns mer information om projektet på skolans hemsida, Facebook och Instagram. Bilden var tagen när eleverna försökte lösa ett programmeringsuppdrag vid en station. På Benhurst Primary School fick vi ett schema och en elev som guide under hela besöket. Det verkar som eleverna var vana att få gruppbesök eftersom det har blivit skolans affärsmodell för att få billigare hjälpmedel.

Två elever per Ipad. Benhurst Primary School.

Ledarskap

Allt börjar uppifrån. Båda rektorerna är stolta över sina skolor och de är övertygade att de är en del av framtidens skola som har satsat på tekniken och utbildningen av sin personal. Marie Linder påpekar att hennes pedagoger är mycket kunniga och intresserade av digitalt arbete vilket är en naturlig och internaliserad del av undervisningen i hennes skola. Mr. David Denchfield välkomnar oss besökare med en stor eloge till sina duktiga och engagerade lärare och citerar Elbert Hubbord (1993) med tanken på att läraren är den viktigaste faktorn i skolan: ”One man can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man”. Där såg vi att ALLA lärare använde de digitala verktygen för fullt. Så ska det vara om man vill lyfta hela skola och inte enstaka lärare på eget initiativ.

Interaktiva tavlor och kollaborativa ytor

I 2013 besökte jag en språkskola i London. Där såg jag skickliga lärare som jobbade med smartboards och sparade material online som eleverna hade tillgång till under kursen. Den största skillnaden som jag har sett i år i London och även i Falun är hur den kollaborativa tanken har vuxit fram och tagit plats i undervisningen. I båda skolorna erbjuder deras programvaror smidiga gemensamma arbetsytor. Fördelen med att använda suite är att allt finns på ett ställe, men det finns en uppsjö interaktiva spel och kollaborativa program som man kan använda utan att behöva betala eller köpa hela paketet. Se exempel på webbaserad ordbehandlare här.

Smartboard. Benhurst Primary School.

Studiero

På båda skolorna var eleverna engagerade i sina arbete. Benhurst Primary School är en skola för yngre barn och ljudnivån var hög. Det blev ännu högre när eleverna började titta på en video på deras Ipad. Man måste tänka på att utrusta rummet med hörlurar. Vi hade samma problem när vi började med en-till-en på vår skola. På Montessoriskolan hade lärarna delat grupperna i mindre grupper och det var allt lugnt och fint. Eleverna samarbetade bra oavsett åldersskillnad.

Guiden. Benhurst Primary School.

Moderna språk

Jag såg några affischer på franska i Benhurst Primary School. Min guide som gick i sexan berättade lite blyg att han läser franska. Läraren var tyvärr inte där för att berätta hur de jobbar och hur de ser på moderna språket i deras skola. När det gäller andra språk brukar de hylla ett främmande språk varje månad.

The language of the month. Benhurst Primary School.

Det finns affischer på skolan och information på deras hemsida. De tränar några ord, läser fakta om språket, räknar till 10, lyssnar på nationalsången, ha tillgång till lärarhandledning med några aktiviteter och videor.

På Montessoriskolan träffade jag några språklärare och det bästa var att de hade en gemensam station i moderna språk där eleverna från åk 6-9 producerade texter tillsammans. Ett utmärkt sätt att samarbeta och utbyta kunskap.

Produktion. Moderna språk station. Montessoriskolan i Falun.

Pappershantering

Även om stor satsningen på det digitala upplevde jag att det fanns ett stort antal papper runt omkring i Benhurst Primary School. Där var inte en en-till-en skola. Två elever delade på en Ipad. Det fanns en klassuppsättning av pc i datasalen. På Montessoriskolan allt material var delade via elevernas virtuella klassrum och man såg inget papper förutom de planscher som eleverna höll på att producera. Men varför inte göra det digitalt?

Diskussion och bedömning

Jag pratade lite med några lärare på Montessoriskolan under den korta tiden som jag var på besök, och de uttryckte att den typen av arbete är svårare att bedöma elevernas individuella kunskaper eftersom det handlar om grupparbete. Å andra sidan, känner de att det är värt att jobba tematisk och integrerat för att utveckla den sociala delen och för att använda kamratstöd under arbeten. På Benhurst School det som de kallade för diskussion i programmet var en uppsamling med en försäljare som var stolt över sina produkter. Det är kanske självklart eftersom vi var på en IT mässa. Vi fick aldrig tid till att prata med lärarna och diskutera frågor om digitalisering, hantering av mjukvaror, planering och bedömning.

Demonstration. Smart Learning Suite. Benhurst Primary School.

Om du inte använder någon typ av kollaborativ mjukvara på din skola, tipsar jag att börja med Padlet Länk till annan webbplats. för att testa med dina elever.

Hursomhelst är det väldigt nyttigt med skolbesök. Både för att lära sig nya saker och för att få bekräftat att man är på rätt spår. Det engelska skolsystemet går inte att jämföra rakt av med det svenska, dessutom måste man ta hänsyn till kulturella och socio-epistemologiska skillnader.  Men en sak är skolorna som jag besökte eniga om: genom att använda digitalisering syfta de på att nå smidigare "the 21st century skills" - kreativitet, kritisk tänkande, samarbete och kommunikation.

Det ser väldigt olika ut från skola till skola. Som jag nämnde i början använder Benhurst Primary School i London Smart Learning Suite och Montessoriskolan i Falun, G Suite precis som i min kommun. Vilka mjukvaror använder du? Har du något planerat skolbesök?


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla