Språklig identitet genom känslor

Att lära sig ett nytt språk kräver även att förstå värderingar samt språkliga och kulturella beteende i det samhälle språket talas.

Publicerad Av

Vårt uppdrag enligt Skolverket:

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

För att hjälpa eleverna att bli medvetna och skapa sin egen språklig identitet kan man göra olika aktiviteter. Här kommer två förslag som man kan använda som diagnos i början av terminen och sedan upprepa i slutet av kursen eller läsåret för att se skillnader.

Aktivitet I

 1. Dela ut ett blad och be eleverna att rita sig själva.
 2. Eleverna väljer en färg för att symbolisera sitt modersmål och en annan färg till målspråket.
 3. Efter ha ritat sig själv, be eleverna att måla med de utvalda färgerna vilka delar av kroppen som har en koppling med sin kultur.

  Vilken del av din kropp kopplar du till Spanien, Frankrike eller Tyskland?

  De kan använda flera olika färger till de olika språk som de behärskar. Till exempel, röd--> magen (gillar maten), blå --> fötter (gillar dansa musiken) etc.
 4. Be eleverna att förklara hur de har tänkt.

Är eleverna vana att använda digitala verktyg så kan man tipsa olika appar för att skapa sin egen bild, som till exempel MomentCam Cartoons & Stickers. Länk till annan webbplats.

Aktivitet II

 1. Ge eleverna ett blad och be dem att dela upp det genom att dra ett streck. En del av bladet ska de använda till sitt förstaspråk och andra delen till målspråket.
 2. Be eleverna att rita eller skriva något som har en koppling till sin kultur och till den nya kulturen.
 3. Be eleverna att förklara sina teckningar eller sina ord för en klasskamrat, en liten grupp eller för hela klassen beroende på modet och stämningen i gruppen.

Du kan använda exempelvis Google Teckningar Länk till annan webbplats.för att göra aktivitet digitalt.

Båda aktiviteterna sparar du för att upprepa och jämföra i slutet av kursen.

Tänk på att under kursens gång göra uppgifter som eleverna kan koppla till sina egna erfarenheter, för bättre förståelse samt för att utveckla deras språkliga identiteter. Det blir roligare och mer betydelsefullt för dem.

Detta var sammanställning av ett tips från Álvaro Sesmilo, Acalá de Henares Universitet, under hans föreläsning i EPEE17.


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla