Språklärargalan 2017 – Skolverket

I december 2017 ordnade Skolverket Språklärargala i både Stockholm och Göteborg. Språklärargalan 2017 var ett kostnadsfritt evenemang där vi språklärare fick möjlighet att reflektera över den nyaste forskningen samt att bli inspirerade och skapa nya kontakter.

På förmiddagen bjöds det på föreläsningar i tre olika spår: moderna språk, svenska som andraspråk/engelska och språkövergripande. På eftermiddagen var det en workshop, presentationer av forskningsprojekt, prisutdelning och paneldebatt. Se programmet och länkar till allt som visades under evenemang längst ner.

Språklärargalan 2017

Nedan följer en sammanfattning av de tre föreläsningar som jag besökte:

  • 1. Muntlig språkfärdighet i Moderna språk -en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan. (Gudrun Erickson och Jonas Granfeldt) TAL-projektet (Red. Länken fungerar inte längre.).

Eleverna som läser moderna språk har hög status. De flesta börjar med moderna språk i åk 6 (Åk 6 – 61%, åk 7 – 36%, åk 4 – 2%).  Det är huvudmannen som fattar beslut om det. De vanligaste problem nuförtiden är brist på behöriga lärare och elevers avhopp under grundskolan. Moderna språk är det enda ämnet som inte är obligatoriskt i grundskolan. Däremot är språkval obligatorisk. Eleverna ser därför en möjlighet att hoppa av moderna språk så fort det blir jobbigt för dem.

Jämfört med Gemensam Europeisk Referensram för Språk: Lärande, Undervisning och Bedömning (GERS Länk till annan webbplats.) är nivåerna  definierade i Sverige som alldeles lägsta nivå. Gudrun Eriksson påpekar att C2 inte ska jämföra med infödd nivå.

Deras undersökning visar att de svåraste kompetenserna att utveckla är muntlig interaktion, interkulturell kompetens och anpassning. Fokus i undervisningen ligger mest på läsförståelse, ordförråd och uttal, men vid betygsättning åk 9 är det att läsa, höra, prata samt skriva som används som underlag. Eleverna använder målspråket minst när de talar med andra via digitala medier.

2. Elevers användning av maskinöversättning vid skrivande på främmande språk. (Kent Fredholmn Länk till annan webbplats.)

Enligt Fredholm är meningsbyggnad den största svårighet när eleverna ska producera en skriftlig text vilket innebär att eleverna behöver bättre förståelse för språkets struktur.  Eleverna använder maskinöversättning men vet inte hur de kan ta till sig informationer som de får från funktionerna. En stor del väljer att inte lita på egen kunskap utan att de litar på Google. Det är viktigt att vi hjälper att stärka elevernas självförtroende!

De mest använda maskinöversättarna är Google Översättare  Länk till annan webbplats.och Lexikon 24 Länk till annan webbplats.. Några elever erkänner och skäms att de har använt maskinöversättare när det var förbjudet. Faktum är att oavsett om det är förbjudet eller inte kommer eleverna att använda det som hjälpmedel i alla fall. Det är viktigt att utveckla elevernas digitala kompetens så att tekniken inte blir ett hinder. Fel användning förstör deras koncentration och utveckling.

Studien visade att de eleverna som har googlat har använt flera unika ord än de som inte har googlat. Det var lika bra resultat på ordförrådets utveckling. Rådet är att inte släppa eleverna fria, utan hjälp dem att behärska hur man använder maskinöversättare.

3. Hur elever som studerar främmande språk (L4) kan använda sina tidigare kunskaper som resurs för att förstå en okänd text. (Linda Smidfelt)

Linda Smidfelt pratade om lexikala inferenser. Många lärare lägger mycket fokus på ordförrådet. Det är viktigt att kunna många ord, ännu viktigare att kunna de viktigaste/mest frekventa orden. Hon undersökte bland annat om vilka strategier eleverna använder sig av när de försöker förstå okända ord på målspråkets (italienska) text. Kunskapsnivå, användning av språket samt ”cognates” hade stor betydelse för rätt förståelse av texterna.

Tips: använda strategi för att förstå orden: ”cognates”, undervisa eleverna om ordens uppbyggnad (stam, prefix, suffix), uppmuntra eleverna att diskutera sig fram till olika lösningar och översättningar.

Konferenserna var kostnadsfria och jag hoppas att det fortsätter och att bli ett årligt återkommande arrangemang där man diskutera ämnena på ett övergripande plan. Personligen tycker jag att paneldebatten var väldigt intressant. Att få möjlighet att ställa frågor och diskutera pedagogik på denna nivå var lärorikt. Det dök naturligtvis upp frågor kring den nya kursplanen i moderna språk 4-6. Jag avslutar här och lämnar detta ämne till ett kommande inlägg.

Håll utsikt på Skolverkets kalender 2018 som bjuder på webbinarier, seminarier och konferenser: https://www.skolverket.se/kalender Länk till annan webbplats..

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mer inom ämnet

Muntlig språkfärdighet i Moderna språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan TAL-projektet: Jonas Granfeldt (LU), Gudrun Erickson (GU), Camilla Bardel (SU), Susan Sayehli (SU), Rakel Österberg (SU), Malin Ågren (LU) Web: http://tal.lu.se Länk till annan webbplats.

Helbilder: http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Erickson_Granfeldt_Spraklarargalan_Ahorarkopior_helsida.pdf Länk till annan webbplats.

Vad lär man sig när man tillägnar sig ett andraspråk? Av Anders Gebjörn Länk till annan webbplats.

Hur elever som studerar främmande språk (L4) kan använda sina tidigare kunskaper som resurs för att förstå en okänd text LINDA SMIDFELT Länk till annan webbplats.

PERSPEKTIV PÅ TREDJESPRÅKSINLÄRNING I SVERIGE IDAG CAMILLA BARDEL Länk till annan webbplats.

Språkens arena och dess rikedom Ett multimodalt utforskande av pinnar och dess möjligheter Ärtan, förskolan Väktaren Länk till annan webbplats.

COMING TOGETHER Ett språkutvecklande arbetssätt i engelska med fokus på IKT och realia Länk till annan webbplats.

Kungsgårdens gymnasium - SPRI http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/ELL_Kungsgardens_gymnasium_Norrkoping_presentation_Goteborg_171211.pdf Länk till annan webbplats.

Sfi – Klara, färdiga, gå! Klara – den breddade basen. http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/ELL_Umea_Viva_komvux_SFI_presentation_Sthlm_171208.pdf Länk till annan webbplats.

Translanguaging: en strategi för att tillägna sig nya språk AV: TINA GUNNARSSON

http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Tina_Gunnarsson_Spraklarargalan_Goteborg_11_dec_2017.pdf Länk till annan webbplats.

Motivationsforskning och språkklassrummet Vad motiverar elever att studera moderna språk i skolan och vad lärare kan göra för att skapa motivation? Erik Cardelús.

http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Eric_Cardel_s_PPT_Goteborg_11_dec.pdf Länk till annan webbplats.

Erasmus+ Skolutveckling i samarbete med andra länder @Utbyten.se  Ingrid Gran http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Ingrid_Gran_Erasmus_Spraklarargalan_december.pdf Länk till annan webbplats.

Från monologer till samtal Att konstruera funktionella och meningsfulla uppgifter för att locka till interaktion. Jessica Berggren, Karina Pålsson Gröndahl & Anette Jansson Resare http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/STLS_Uppgiftskonstruktion_engelska_Spraklarargalan_2017.pdf Länk till annan webbplats.

Elevers användning av maskinöversättning vid skrivande på främmande språk. Kent Fredholm Kent.Fredholm@kau.se http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Kent_Fredholm_Presentation_Stockholm_8_december_2017.pdf Länk till annan webbplats.

Framträdande aspekter vid bedömning av muntlig språkfärdighet i engelska. Linda Borger http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Linda_Borger_Skolverket_dec_2017.pdf Länk till annan webbplats.

Europarådet, The Language Policy Division • ECML, Europarådets högra hand vad det gäller språkutvecklande projekt i Europa http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Eva_Engdell_European_Centre_for_Modern_Languages_ECML_november_2017_Labelceremoni.pdf Länk till annan webbplats.

Vad betyder GERS? Skolverket  Roger Persson, Lisa Haya, Daniel Rosén http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/GERS_Anna_Jagberg_Spraklarargalan_Goteborg_11_dec_17_utskick.pdf Länk till annan webbplats.

Att bedöma elevtexter i främmande språk Språklärargalan 2017, Stockholm Maria Håkansson Ramberg Uppsala Universitet: Institutionen för moderna språk http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/11096/Maria_Hakansson_Ramberg_Presentation_Spraklarargalan.pdf Länk till annan webbplats.