ClassroomScreen – en digital tavla som skapar struktur och ger feedback

 Här kommer ett tips på ett verktyg som är enkelt, snabbt att hantera, hjälper att skapa struktur i klassrummet, kan användas som feedback och som dessutom är gratis: ClassroomScreen Länk till annan webbplats..

När slutar vi? Vad är det för datum? Vad är det för lunch idag? Vad ska vi göra? Kan du hjälpa mig? Har du någonsin fått svara på dessa frågor så fort du släpper in eleverna i klassrummet? Eller undrar du hur det har gått på lektionen?

Du visar det via projektor eller smartboard. Eleverna kan skapa sina egna tavlor. Det finns minst fyra lärandets vitala verktyg för att utveckla en aktiv klassrumskultur: textruta för lektionsmål, slumpvis namn, trafikljus och arbetssymboler som uppmuntrar eleverna att fråga varandra.

Classroom Screen banner by Laurens Koppers.

Språk. Välj bland 44 språk för att visa verktygen. Du kan även lägga till ytterligare ett språk.

Bakgrund. Välj bland 35 tema eller ladda ner din egen bild. Naturbilder är lugnande och inspirerande.

Slumpvis namn och tärningar. Klistra in en lista med elevernas namn och välj ett namn slumpvis. Där finns dessutom tärningar som man kan slå.

Ljudnivå. Uppmärksamma att ljudnivå ”kontrolleras”. Ett visuellt verktyg för att bidra till studiero.

QR-kod. Klistra bara in länken till hemsidan och det skapas en QR-kod.

Rita. Ett fönster där du kan rita. Du kan spara dina ritningar.

Text. En text ruta med enkla och grundläggande formateringar.

Arbetssymboler. Visuellt stöd för att synliggöra vilken typ av interaktion det gäller: tyst, viska, fråga en granne eller arbeta tillsammans.

Trafikljus. Möjlighet att välja rött, gult eller grönt. Läraren kan använda för att visa eleverna när är det dags att be om hjälp eller eleverna kan använda på sin enhet för att signalera hur de ligger till på lektionerna.

Äggklocka. Hjälp eleverna att administrera sin tid. Visserligen måste man ge eleverna betänketid som stöttningsstrategi men vissa aktiviteter är det bra att eleverna vet att det finns en begränsad tid för att utföra något. Det är också bra för lärarna att sätta på timer för att få påminnelse när man ska växla aktivitet.

Klocka. Om det inte finns en klocka och kalender i klassrummet är det bara visa det och undvika frågan om vad är det för datum samt hur mycket klockan är.

Sist inte minst…

ExitPoll: Eleverna kan rösta på en fråga genom anonymt klicka glada gubbar. Jag gillar att ha ögonkontakt med eleverna. I slutet av lektionen brukar jag be eleverna att komma förbi och säga något ord till mig när de ska hämta mobilerna. Ett utmärkt tillfälle att komma fram och klicka in svaret på min slutfråga. Det kan vara en reflektion om lektionen eller en fråga kopplat till lektionens mål. När eleverna har gått kan du se hur gruppen ligger till och hur de känner sig efter lektionen.

Förutom alla verktyg som jag beskrev ovan, finns det möjlighet att förberedda tavlan inför lektionen. Vill man göra detta tillsammans med eleverna, så är det väldigt smidigt och snabbt att använda Classroom Screen. Det tar ca. 30 sekunder.

Nackdelen är att det inte går att spara tavlan utom bara ritningarna som man har gjort. Vill man spara måste man klistra in innehållet på ett annat dokument eller helt enkelt ta en skärmdump. Man kan ha bara två textrutor åt gången.

Laurens Koppers, lärare från Nederländerna, har utvecklat sidan enligt behov och önskemål. Gillar du att programmera och har fina idéer så har han utvecklat sidan från Tumult Hype 3.6 Länk till annan webbplats..

ClassroomScreen Länk till annan webbplats. synliggör klassrumsaktiviteterna. Inga mer lektioner utan den digitala tavlan! https://classroomscreen.com/ Länk till annan webbplats.

Enlace para el tutorial en español aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ScOE32CrzWc&feature=youtu.be Länk till annan webbplats.


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla