Lyssna och högläsa. Hur låter orden? Vackra eller fula?

Det som karakteriserar undervisningen av främmande språket är att den sker i en miljön utanför den där språket talas. Det är viktigt att eleverna får höra målspråket genom oss lärare, vårt material och median. Inte minst få chansen att smaka på orden. Här kommer en beskrivning av en aktivitet som jag gjorde för att hjälpa nybörjare i spanska som moderna språk (A1) att få kontakt med svårare texter och träna på att lyssna och högläsa en text (A2) för att därefter välja sina favoritord.

Under konferensen ResearchED i Haninge 2018 visade Carl Hendrick Länk till annan webbplats. att en av de ”Six Things Every Teacher Needs to Know” är att eleverna inte vet hur man lär sig och därför måste vi berätta för dem. Hur gör man då när man möter en text för första gången på ett främmande språk?

Första steget var att presentera texten för klassen och tillsammans kolla på titeln och bilderna. Sedan läste vi och försökte förstå texten genom att göra lexikala inferenser: leta efter bekanta ord som vi tidigare hade tränat på, eller ord som går att gissa betydelsen genom tidigare inlärda språk. Vi uppmärksammade några ordens uppbyggnad (stam, prefix, suffix). Vi ska alltså inte lämna läsaren ensam utan att vi ska tillsammans gå genom texten för att lära ut eleverna hur de kan ta sig genom den och få bättre förståelse när de sedan ska jobba på egen hand.

Bild https://pixabay.com/sv/s%C3%A5ngare-karaoke-flicka-kvinna-84874/

Eleverna fick som uppdrag att lyssna och läsa högt en text (1:48 min) minst tre gånger utanför lektionstid. Jag uppmuntrade att de skulle markera några pauser i texten samt att kolla upp betydelsen om de var nyfikna på några ord. Som ”läxförhör” skulle de högläsa texten för mig (eller för hela klassen om de vågade) vid andra tillfället.

När det var dags för högläsningen, innan jag gick runt för att lyssna på var och en (24st) medan de gjorde andra uppgifter, frågade jag vilka ord de tyckte lät fint på spanska. De kunde skriva max. 4 ord på tavlan. - Och fula då? Jo, de fick också säga 4 ord som de tyckte att det lät fult, men på tavlan fick de bara skriva ett ord. Vi kom överens att det antingen skulle kunna vara uttalet eller betydelsen som kunde avgöra valet. Det blev en bra diskussion om t. ex. varför "colegio" (skola) hamnade på listan. Några elever som valde detta ord ångrade sig och tog bort det från listan under diskussionen.

Vi gick genom betydelsen av orden och eleverna fick motivera varför de tycker eller inte tycker om visa ord.

Eleverna som hade kommit lite längre i utvecklingen och ville ha utmaningar gick vidare för att jobba mer med texten och göra en djupare läsförståelse. Andra gick tillbaka till gamla övningar och tränade andra färdigheter med enklare texter istället. Alla fick chansen att träna åtminstone på uttalsregler (klicka här)  som vi tidigare pratat mycket om.

Några elever upplevde att det var lite pirrigt när de skulle läsa för mig men de ville ändå göra det en gång till för de tyckte att första gången kändes ovanligt och de visste att de kunde göra det bättre. De hade rätt!

Till de som läste vidare:

  • Vilket syfte har texten?
  • Kan du sammanfatta texten?
  • Vad är du inte förstår?
  • Skriv din egen ordlista.
  • Jämför texten med dina egna erfarenheter. Vad finns det för likheter/olikheter?

Jag hoppas verkligen att...

  • de hittar sina egna metoder för läsning;
  • de tycker att det är roligt att härma språket;
  • de utvecklar sitt självförtroende för att lyssna, läsa, prata och utveckla målspråket.

Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla