Jämställdhet – 50/50 Day

"50/50 Day. All genders. All races. All issues". Den 26/4 inleddes en global kampanj som pågår för jämställdhet i världen. #GettingTo5050 är ett försök för att förbättra jämlikhet i världen genom olika initiativ.

Den 26/4 deltog jag och min kollega Anette Strömberg i en global kampanj som pågår för jämställdhet i världen. "All genders. All races. All issues." #GettingTo5050 är ett initiativ för att förbättra jämlikhet i världen genom att gratis erbjuda föreläsningar, spridning av budskapet på sociala medier, filmvisningar och ge ett löfte (Red. Länken fungerar inte längre.).

I pledge to ...

Kampanjen började i USA och har snabbt spridit sig över hela världen. Hur jobbade vi med våra elever? Först presenterade vi rörelsen genom att visa några Twitter-inlägg under hashtagen #GettingTo5050 Länk till annan webbplats. och #WhyIPledge5050 Länk till annan webbplats..

Se fler exempel här. Länk till annan webbplats.

Sedan fortsatt vi med följande upplägg som tog ca. 50 min. Vi delade instruktionerna nedan till elevernas lärplattform och visade en video (4 min) för hela klassen så att vi tillsammans hade möjlighet att pausa för diskutera både ord och innehåll. Videon erbjuder undertexter på 7 (sju) olika språk: arabiska, kinesiska, engelska, franska, hindi, portugisiska och spanska. Den ger en sammanfattning om världssituationen när det gäller kvinnors roll under flera decennier i olika delar i världen.

Instructions to the students:

*Gör din egen Padlet och dela med dina elever. Se instruktioner hur man använder det här.

Instruktionerna från hemsidan såg ut så här:

Reflektioner

Uppgiften var uppskattad av alla och även de som har stora svårigheter i engelska utförde uppgiften. Vissa av de valbara löftena behövde förklaras och vi dubbelkollade att eleverna verkligen förstått budskapet. Många elever var väldigt engagerade och undersökte vilka andra länder som också deltog i kampanjen. Alla utförde uppgiften och publicerade på vår Padlet, men bara några få elever ville publicera på sina sociala medier. Eleverna var stolta att se att Sverige ses som modell när det gäller jämställda löner och föräldraledighet. Även om Sverige ligger längre fram i en demokratisk utveckling när det gäller denna fråga är jämställdhet ett ämne som vi måste fortsätta att kämpa för.

Mera diskussionsmaterial finns på "#GettingTo5050 – 50/50 discussion guides": http://www.letitripple.org/films/50-50/5050-discussion-questions/ Länk till annan webbplats.