Obligatoriskt språkval i åk 6 – Äntligen!

Förslag på stadieindelat centralt innehåll samt kunskapskrav för moderna språk i slutet av mellanstadiet utarbetas. Förändringarna träder kraft den 1 juli.

Till hösten kommer skillnaderna att minska i landet angående starten av undervisning i moderna språk. Enligt TAL-projektet Pdf, 555 kB., en undersökning med 147 skolor visar att fler skolor introducerar moderna språk i åk 6.

  • 61% startar i åk 6
  • 36% i åk 7
  • 2% i åk 4

Till exempel i den kommunen där jag jobbar finns det två högstadieskolor och elva mellanstadieskolor av vilka fyra ligger lite utanför tätorten. Förut fanns det undervisning i moderna språk från åk 6 men på grund av praktiska skäl då språklärarna behövde resa runt för att hålla i undervisning hade det tagits bort. Detta skedde innan mitt inträde i kommunen (2007).

Nuförtiden är det lättare att erbjuda fjärrundervisning men lösningen denna gång är att lägga timplanen Länk till annan webbplats. 80min/vecka i åk 6 vid bara ett tillfälle (och 153 min/vecka i åk 7-9) och dela upp i två grupper enligt antal elever som ska komma till respektive högstadieskolan för att få undervisning i moderna språk och hem- och konsumentkunskap.

Rektorerna och SYV trycker på vikten att ha ett godkänt betyg i moderna språk och vi lärarna förklarar fördelarna att kunna ytterligare ett språk. Målet är att alla ska få sitt förstahandsval. Det finns dock ingen garanti att eleverna inte hoppar av sitt val under högstadiet.

Jag har tidigare bloggat tillsammans med min kollega #ämnesspanare Mia Smith och hur vi kan hjälpa eleverna att välja sitt språkval och påpekat att bara en lektion eller bara en informationskväll inte är tillräckligt för eleverna att välja språk. Vi måste låta eleverna få prova mer.

Lärarna såg positiva ut att undervisa moderna språk i åk 6. Många språklärare har haft goda erfarenheter i att introducera språket på mellanstadiet. Vi hoppas att vi får det att fungera och att vi hittar ett bra arbetssätt som passar eleverna med sina tuffa scheman.

Förslag på stadieindelat centralt innehåll finns här. Länk till annan webbplats. I nuläget betygsätts bara 7-9 i moderna språk. Ett förslag till kunskapskrav för moderna språk i slutet av mellanstadiet utarbetas och förändringarna träder kraft den 1 juli.

Blir det kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 6?


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla