Lyssna, prata och rita ute!

Här kommer en beskrivning av tre aktiviteter som jag gjorde på läsårets sista lektion med mina nybörjare i moderna språk (sp) och det var: 1, 2 eller 3?; Var ligger ditt land? och Vilken tid?

1, 2 eller 3 (¿Uno, dos o tres?)

Material:

 • Frågor till tipspromenaden (Klicka här:Tipspromenad åk7 VT ; Tipspromenad åk8 VT Pdf, 116 kB.)
 • Några lappar där det står: “välj rätt svar” och “välj fel svar”

Medan vi gick till skolgården stannade jag flera gånger och varje gång ställde jag en fråga. Eleverna skulle ställa sig vid respektive siffror som jag pekade på. Till exempel:

Vad heter Spaniens huvudstad? (¿Cómo se llama la capital de España? )

 • 1. Barcelona
 • 2. Madrid
 • 3. Mallorca

Jag hade delat ut lappar till fyra elever som har status att kunna mycket spanska. Två av dessa skulle välja fel svar så att alla andra inte bara kunde gå efter sina kompisar.

De fick diskutera med varandra och motivera sina val.

 • Var ligger ditt land? (Dónde está tu país?)

Material:

 • Spansktalandeländerkartan
 • Griffelkritor (för att skriva på asfalten)
 • Mjöl i en flaska (återanvänd urtvättad ketchupflaska)

I klassen fick eleverna välja ett spansktalande land. Med några grupper använde jag hela Latinamerika och en grupp bara Sydamerika, beroende på antal elever som skulle delta i aktiviteten.

De fick välja ett land och skriva det med sitt namn bredvid på tavlan.

När de har valt sina länder bad jag dem att memorera var landet ligger och vilka andra länder som det har gräns till.

Vi gick en promenad till skolgården och där fick dem ett första uppdrag:

1. Ställ er i ordning som länderna står på kartan. När de har gjort det, frågade jag nedan på spanska och fixade till om det inte stämde.

 • ¿Dónde está tu país? (Var ligger ditt land?)
 • ¿Cómo se llama la capital? (Vad heter huvudstaden?)
 • ¿Con qué países limita tu país? (Vilket land gränsar ditt land till?)

2. Dela upp klassen i små grupper och be dem att rita Latinamerika eller Sydamerika på marken genom att använda kritor eller mjöl.

3. Skriv första bokstav av varje spansktalande land.

 • Vilken tid? (A qué hora?)

Material: en klocka

Eleverna står i en cirkel och en ställer klockan på en viss tid. Andra elever svarar hur mycket klockan är. Sedan ställer vi frågor till varandra:

 • ¿Qué vas a hacer a las ocho y media? (Vad ska du göra kl. 8:30?)
 • ¿A qué hora desayunas? (Vilken tid äter du frukost?)

Det var det vi gjorde. Många elever var nyfikna när de gick förbi och de hörde att vi pratade spanska. I en grupp kom en annan elev från andra grupp och drog uppmärksamhet av en elev som gick från aktiviteten. Annars var det helt ok och alla var väldigt engagerade.

Vad har du gjort på din sista lektion?


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla