Kära modersmål – vad kan man göra för att utnyttja elevernas flerspråkighet?

En viktig faktor för att boosta upp språkutvecklingen när det gäller flerspråkiga elever är att sätta fokus på kommunikation och identitetsskapande. Kanske är stöd på modersmålet det första tänkbara förslaget för att hjälpa elevernas språkutveckling nuförtiden, men hur kan detta ske? Vad kan man göra för att effektivisera språk- och kunskapsutvecklingen?

Publicerad Av

Modersmålsundervisning erbjuds utanför ordinarie skoltid vilket kan vara svårt att motivera ett barn eller en ungdom att stanna kvar på skolan när alla andra är på fritids, eller har gått hem. Vad kan man göra för att utnyttja barnets övriga språk och samtidigt höja status på modersmål under andra ämneslektioner? Här har jag i punktform samlat några tips baserade på den senaste forskningen (Wedin, 2017) när det gäller flerspråkighet.

  • Utveckla en bra attityd mot ämnet. Visa att deras förstaspråk är viktigt.
  • Be eleverna att sammanfatta texter o filmer på modersmålet, efter genomgångar på svenska.
  • Tillämpa transspråkande (translanguaging) undervisning: läraren tillåter eleverna att använda sina språkliga repertoarer.
  • Tillåta växlingar mellan språk. Alla språk ska ses som likvärdiga.
  • Ge möjlighet och utrymme att svara på uppgifterna på två språk under individuella- eller gruppaktiviteter.
  • Dela klassen i språkgemensamma grupper, speciellt när man ska göra kognitivt krävande aktiviteter.
  • Låt eleverna diskutera och beskriva tillsammans på deras starkaste språk.
  • Koppla undervisningen till elevernas egna erfarenheter, d.v.s. identitetsskapande aktiviteter.
  • Samverkan med hemmet.

Ett konkret tips är:

  • Ordna en bokmässa med fokus på modersmålet. Själv ska jag hålla i en workshop för föräldrar och lärare under den 3:e portugisiska barnboks-mässan vid Engelska skolan i Stockholm den 30 september: IIIFeira do Livro Infantil na Suécia Länk till annan webbplats.. Mässan har blivit större och större för varje år. Det erbjuds bland annat bokbyte, föreläsningar, sagostund och workshops. Toppen för att visa barnen att språket är viktigt.

Mer inom ämnet


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla