Kära modersmål – vad kan man göra för att utnyttja elevernas flerspråkighet?

En viktig faktor för att boosta upp språkutvecklingen när det gäller flerspråkiga elever är att sätta fokus på kommunikation och identitetsskapande. Kanske är stöd på modersmålet det första tänkbara förslaget för att hjälpa elevernas språkutveckling nuförtiden, men hur kan detta ske? Vad kan man göra för att effektivisera språk- och kunskapsutvecklingen?

Modersmålsundervisning erbjuds utanför ordinarie skoltid vilket kan vara svårtatt motivera ett barn eller en ungdom att stanna kvar på skolan när alla andra ärpå fritids eller har gått hem. Vad kan man göra för att utnyttja barnets övrigaspråk och samtidigt höja status på modersmål under andra ämneslektioner?Här har jag i punktform samlat några tips baserade på den senaste forskningen(Wedin, 2017) när det gäller flerspråkighet.

  • Utveckla en bra attityd mot ämnet. Visa att deras förstaspråk är viktigt.
  • Be eleverna att sammanfatta texter/filmer på modersmålet eftergenomgångar på svenska.
  • Tillämpa transspråkande (tanslanguaging) undervisning: läraren tillåtereleverna att använda sina språkliga repertoarer.
  • Tillåta växlingar mellan språk. Alla språk ska ses som likvärdiga.
  • Ge möjlighet och utrymme att svara på uppgifterna på två språk underindividuella- eller gruppaktiviteter.
  • Dela klassen i språkgemensamma grupper, speciellt när man ska görakognitivt krävande aktiviteter.
  • Låt eleverna diskutera och beskriva tillsammans på deras starkaste språk.
  • Koppla undervisningen till elevernas egna erfarenheter, dvs. identitetsskapande aktiviteter.
  • Samverkan med hemmet.

Ett konkret tips är:

  • Ordna en bokmässa med fokus på modersmålet. Själv ska jag hålla i enworkshop för föräldrar och lärare under den 3:e portugisiskabarnboksmässan vid Engelska skolan i Stockholm den 30 september: IIIFeira do Livro Infantil na Suécialänk till annan webbplats. Mässan har blivit större och större för varjeår. Det erbjuds bland annat bokbyte, föreläsningar, sagostund ochworkshops. Toppen för att visa barnen att språket är viktigt.

Mer inom ämnet


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla