Let’s read (, write) and think critically!

Spar tid genom att använda Read Theory

Sluta leta efter texter på engelska och spara tid genom att använda Read Theory. Den är en läsplattform där det finns texter på engelska i olika nivåer med tillhörande frågor. Texterna anpassar sig automatiskt till elevernas förmåga och nivå. Individualisering och anpassning på samma ställe.

Read Theory Länk till annan webbplats. är en kostnadsfri läsplattform där det finns en stor mängd texter på engelska i olika nivåer med tillhörande frågor. Den är väldigt lätt att hantera och frigör mycket av lärarnas tid.

Verktyget erbjuder online läsaktiviteter för alla åldrar och den fungerar även för föräldrar eller för eget bruk för att lära sig mer engelska och utöka läsförståelsen. Texterna anpassar sig automatiskt till elevernas förmåga och nivå. Målet är att eleverna ska utveckla sin läsning med en anpassning som driver till ökad läsförståelse och kritiskt tänkande.

Hur går det till?

Registrering:

 • Läraren skapar ett konto ”Sign up” åt sig själv.
 • Sedan skapar läraren ett konto åt varje elev genom att skriva deras namn och efternamn. Ett användarnamn skapas automatiskt. Man kan ange ett lösenord som kan vara gemensamt för hela gruppen. Alternativ är att eleven registrerar sig och begär att delta i lärarens grupp genom att ange lärarens mejl adress ”My teacher”.
 • Eleverna måste logga in med sitt användarnamn och lösenord. En del börjar jobba på programmets första sida och sedan upptäcker de att det inte ha registrerat deras framsteg. Påminn dem att logga in.
 • Läraren skapar en klass där hen lägger till eleverna och kan därmed följa deras utveckling. Det finns ingen begränsning om hur många elever och klasser man kan få ha, men det rekommenderas mindre än 35 elever per klass så att det ska bli hanterbart för läraren.
 • När eleverna loggar in för första gången, måste de göra en ”pre-test” och då hamnar hen på en nivå utifrån deras svar.

Hur använder jag Read Theory i min undervisning?

Först måste eleverna följa processen att logga in och göra ”pre-testen” utan hjälpmedel. Det ska finnas arbetsro när de arbetar med Read Theory Länk till annan webbplats.. När de har gjort testen, använder jag verktyget dels som extra uppgift eller för att involvera eleverna med läsningen på olika sätt. Jag gillar när mina elever arbetar med pennan och sparar en del av lektionen som ”Read Theory Time”: först läser de en text, sedan skriver de orden som de inte kan eller som de tycker att det är ett svårt ord. Efter det, ber jag dem att göra en tankekarta eller en lista för att hjälpa att komma ihåg texten och berätta texten för en arbetskamrat eller mig. Till slut svarar de på tillhörande frågorna och sist men inte minst, diskuterar de frågorna och svar.

Follow the instructions:

 1. Read the text.
 2. Write down the difficult words from the text.
 3. Make a mind map or a list to help you to remember the text.
 4. Retell the text to a classmate, the teacher or the whole group.
  - What’s the title of the text?
  - What is the text about?
  - What are the bad things?
  - Do you recommend the text? Why?
  - What are the good things in the text?
  - What are the difficult words?
 5. Answer the questions.

Programmet är gjort med ”quiz” där man väljer rätt svar men det finns även möjlighet att skriva öppna svar. Läraren måste då rätta och ange poäng 1-25KP.

Hur mäter jag elevernas framsteg?

Alla som gör pre-testen börjar från nivå 3. Svarar man 90% rätt på frågorna, går man vidare till nästa nivå. Svarar man under 70% rätt, får man en text på en lägre nivå. Annars kvarstår man på nuvarande nivå.

Programmet baseras på Lexile® som mäter komplexitet av texterna och har inget djupt pedagogiskt syfte utan vill bara underlätta för att se elevernas framsteg i diagram-form. Det motsvarar inte direkt CEFR (Europeiska Referensram) men kan ge en uppfattning av elevernas nivå. Det finns även kunskapspoäng KP (knowledge points) som eleverna kan samla på sig genom att:

 • 1KP: svara rätt på en fråga.
 • 2KP (+1KP för en rätt fråga): svara rätt på en utmanande fråga.
 • 15KP: blir godkänd på ett quiz.
 • 30KP: svara perfekt, det vill säga; alla rätt på ett quiz.
 • 1-25KP: svara ett skriftligt svar. Poäng ges av läraren.

Du kan följa klassens framsteg.

Eller titta på varje elevprofil och se deras utveckling.

Jag tycker att det är tydligt sätt för eleverna att förstå hur deras utveckling ser ut. Lärare kan se vad deras behov är. Programmet är både språk- och kunskapsutvecklande. Jag ha träffat några elever som har kämpat hårt och svarade på många quiz och trodde att hen skulle hamna på högre nivå men jag visade att det är kvalitet och förståelse som krävs för att höja nivån, inte kvantitet.

Finns det evidensbaserad undersökning på att programmet fungerar?

Det finns en empirisk studie från 2016 där 1100 lärare svarade efter ha använt Read Theory med sina elever under året 2015 Länk till annan webbplats.. Undersökning pekar på en förbättring av resultat på tester, betyg och självförtroende. 80% av eleverna som använde programmet har förbättrat sina resultat på läsförståelse tester, 70% utökade sina betyg och knappt 70% utökade sitt självförtroende att göra läsförståelse tester. Cirka 90% tyckte att det var intressant att arbeta med Read Theorys läsförståelse avsnitt.

Jag hoppas att ni kan använda Read Theory Länk till annan webbplats. som komplement för att lära era elever att ”läsa och tänka kritiskt”.

Tutorial:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=oomZK__hHDA Länk till annan webbplats.
 2. Lärare: https://www.youtube.com/watch?v=HE9sBmJ3sv4 Länk till annan webbplats.
 3. Elever: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ez_CtHT1FZ4 Länk till annan webbplats.

Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla