Motivation x Engagemang x Prestation

Att lyckas ökar motivationen.

Hur kan man bäst undervisa omotiverade elever? Vad kan man göra för att eleverna ska hitta sin motivation? Hur presterar eleverna som är engagerade? Dessa och andra frågor har jag fått från mina kollegor och jag summerat här några reflektioner och tips för att öka elevernas motivation.

Att minska luckan

Motivationsnivån hos elever varierar hela tiden, säger Hattie (2013) och presenterar fyra motivationsfaser (Winne och Hadwin, 2008) som lärarna bör känna till. Eleverna ska inse att det finns “en lucka mellan sina nuvarande kunskaper och det avsedda inlärningsmålet” och genom medvetna strategier och tydliga mål de ska försöka minska luckan. Det här är faserna: först bearbetar eleverna information om uppgiften; sedan formulerar eleverna målet och planerar utförande av uppgiften; nästa fas är att använda strategier för att genomföra sina mål; och sist utvärderar eleverna om de har kommit närmare till sitt mål eller helt enkelt lyckades med uppgiften och är redo att gå vidare. Hattie förklarar att läraren har en viktig roll för att underlätta övergången mellan faserna, som till exempel genom att tydliggöra elevernas mål.

Elevernas mindset

Carol Dweck Länk till annan webbplats. har undersökt tiotusentals elever angående deras mindset. Hon påstår att statiskt och dynamiskt mindset inte handlar om en dikotomi utan att det är ett spektrum där eleverna kan använda sig av vid olika situationer. Hennes forskning visade att eleverna med dynamiska mindset lyckades bättre. Frågan lider, hur kan man ändra på elevernas mindset från statiskt till dynamiskt? Hon säger att genom att berätta för eleverna att varje gång de anstränger sig och går ut från sin “comfort zone” för att lära sig något svårt skapas det nya aktiviteter i hjärnan och därmed blir de smartare. Man kan även stimulera till dynamiskt mindset genom att tipsa eleverna att välja utmanande aktiviteter, att fråga sig vad man har lärt sig efter man har genomgått negativa erfarenheter; och när en elev träffar en person som kan mer, istället för att kritisera bör de försöka lära sig något av just den personen.

Engagemang och Prestation

Vad händer med eleverna som kan ämnet och inte gör något? Det finns duktiga elever och även särbegåvade elever som blir omotiverade när de måste följa en grupp där de ligger på mycket högre nivå kunskapsmässigt. Dessa elever brukar sluta prestera i klassen och till slut nonchalerar allt skolarbete. Å andra sidan, Carl Hendrick (2017) förklarar att eleverna kan vara engagerade och inte lära sig något för många gör uppgifter som de redan kan. Baserad på andra forskare säger han att motivation inte alltid leder till prestation, men prestation ofta leder till motivation.

Coaching

Eleverna behöver bra mentorer. De behöver en bra handledning. Istället för att inspirera eleverna kortsiktigt med inspirations tavlor är det bättre att lära ut eleverna att arbeta självständigt. Vad kan du göra då?

 • Gör checklistor.
 • Bryt upp mål till konkreta och realistiska delmål.
 • Visa att du tror på dina elever.
 • Beröm rätt sak: fokusering, koncentration, strategier och lyckade prestationer.
 • Tydliggöra instruktionerna.
 • Ge specifik feedback.
 • Visa exempel.
 • Ge stöttning.
 • Skapa en miljö där eleverna kan se deras framsteg.

Undervisning ska individanpassas. Att lyckas ökar motivationen!

Lästips

 • Hattie, John. (2013) Synligt lärande för lärare. Lettland: Natur & Kultur.
 • Hendrick, Carl & Macpherson, Robin. (2017) What does this look like in the classroom? Bridging the gap between research and practice. Woodbridge: John Catt Educational Limited.

”Motivation doesn't always lead to achievement, but achievement often leads to motivation.”

Carl Hendrick