ONU y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Aktiviteter för att jobba med de globala målen för hållbar utveckling

Vår skola är en FN-skola och vi brukar ha extra aktiviteter runt FN-dagen. Med ämnet fräscht i huvudet blir det lättare att arbeta på spanska. I detta inlägg tipsar jag om några aktiviteter där man kan arbeta med de globala målen för hållbar utveckling i åk 9 eller på gymnasiet.

Publicerad Av

Spanska är ett av Förenta Nationernas (FN) officiella språk. De flesta spansktalande länder blev medlemmar i FN redan från första början 1945. När jag arbetade med ämnet mänskliga rättigheter med mina elever i spanska senast upplevde jag att det var väldigt svårt för de flesta, både när det gällde förståelse av ämnet och att behärska ord på målspråket. Vi fick en diskussion till slut men det var inte lätt att diskutera dessa ämnen på spanska. Då bestämde jag mig för att ta upp ämnet efter att eleverna har bearbetat det bättre på svenska (modersmålet). Vår skola är en FN-skola och vi brukar ha extra aktiviteter runt FN-dagen. Med ämnet fräscht i huvudet hoppas jag att det blir lättare att arbeta på spanska. I detta inlägg fokuserar jag på de globala målen för hållbar utveckling och de följande aktiviteterna passar bra till både åk 9 och gymnasiet.

Países de la ONU (A2 – B2)

För att få en inblick om situationen i olika spansktalande länder kan man jobba mer med faktasiffror (i procent) och jämföra länderna.

Acciones diarias (A2.2 – B1)

Gå genom de 17 globala målen för hållbar utveckling.

  • Dela ut ett mål (en siffra 1-17) till varje elev eller grupp.
  • Be eleverna att förberedda en presentation (förslag här) Länk till annan webbplats. där de ska presentera ett av de globala målen med minst 5 (fem) förslag eller handlingar som man kan göra för att hjälpa till för att uppfylla målen dagligen. Be eleverna att illustrera helst med bilder, gif-animationer eller videor.

Bonus

  1. Rollspel för högstadiet och gymnasiet Länk till annan webbplats.
  2. Mer Information om vad man kan göra på spanska i olika nivåer. La guía de los vagos para salvar el mundo. (Red. Länken fungerar inte längre.)
  3. Affischer Länk till annan webbplats.
  4. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Red. Länken fungerar inte längre.)
  5. Mer information om FN-skola Länk till annan webbplats..

”La libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos, si no puede tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndoles.”

Nelson Mandela


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla