Har du koll på vad som står i likabehandlingsplanen?

Likabehandling tenderar ofta bli en intressefråga för den eller de enskilda lärare som råkar brinna för detta

Publicerad Av

Nu är betygen satta, luciafirandet är över och julshowerna avklarade - och vad passar då bättre än att ta sig en kik i sin skolas likabehandlingsplan? För handen på hjärtat, när gjorde du det senast? Vad som står i likabehandlingsplanen säger naturligtvis inte allt om hur en skolas likabehandlingsarbete ser ut i praktiken - men en sak är jag säker på: En tunn, illa genomtänkt likabehandlingsplan vittnar med största sannolikhet inte om ett gediget och väl genomtänkt arbete till förmån för alla elevers (och medarbetares) välmående, rättigheter och möjligheter att lyckas i skolan.

Likabehandling tenderar ofta bli en intressefråga för den eller de enskilda lärare som råkar brinna för detta, och därmed är jag rätt övertygad om att

  1. de flesta lärare inte har så värst stor koll på vad som står i den där likabehandlingsplanen och
  2. majoriteten av alla skolor inte lever upp till kraven för hur ett vettigt likabehandlingsarbete bör bedrivas. Framför allt glöms det ofta bort att fastslå konkreta förebyggande och främjande strategier och åtgärder utifrån varje diskrimineringsgrund och främst, vågar jag påstå, utifrån grunderna sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck.

Vad grundar jag detta på? Tja, vis av erfarenhet kan man säga: Jag har lusläst olika skolors och lärosätens likabehandlingsplaner både som privatperson, lärare och som förbundsstyrelsemedlem i Sveriges Förenade HBTQ-studenter, jag skrev min examensuppsats om lärares förhållningssätt till och kunskaper om diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, lärare har delat med sig i mitt bloggkommentarsfält och naturligtvis har jag även pratat med egna elever om detta.

På min arbetsplats har likabehandlingslotten fallit på mig och till grund för revideringen av vår plan lät jag nyligen alla elever fylla i en enkät där jag ställde specifika frågor utifrån varje diskrimineringsgrund, eftersom svarsunderlaget riskerar bli ganska intetsägande om man enbart ställer generella frågor om diskriminering och kränkande behandling. Nu blev det istället ett tydligt resultat, framför allt vad gäller just sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck: En stor del av eleverna hade klickat i att det inte anses okej att vara öppen med vilken sexuell läggning som helst på vår skola, i de fria kommentarerna svarades att det behövs mer prat om sexuell läggning, om könsidentitet och könsuttryck och upplevelsen är att fördomarna mot hbtq-personer är många. Frågan om det är okej att bryta mot könsnormer och t.ex. vara öppen transperson på skolan hade många besvarat med "Nej" eller ”Vet ej” - och det vittnar om att vi måste prata mer om normer kring könsidentitet och könsuttryck (också vi, en skola som på väldigt många sätt lever vår värdegrund).

I mitt förra inlägg frågade jag på vilka sätt du som enskild lärare aktivt arbetar likabehandlande. Idag blir frågan istället denna: Hur arbetar din skola aktivt för att alla personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska ha en dräglig tillvaro - och hur står detta formulerat i likabehandlingsplanen? Som sagt, den där planen säger inte allt, men den borde definitivt ge en tydlig fingervisning om vad skolan står och arbetar för och dessutom är den en bra utgångspunkt för viktiga diskussioner i arbetslaget.

Den som är osäker på vad skolans likabehandlingsuppdrag faktiskt består i kan exempelvis läsa här (Red. Länken fungerar inte längre.).


Sanna Mac Donald

Språklärare

Mejla