Några viktiga ord på vägen såhär i valtider

Jag vill bara påminna om och uppmuntra er till några saker, en knapp vecka efter EU-valet och bara några månader före riksdagsvalet.

Publicerad Av

  1. Att Sverigedemokraterna fick nästan 10% av rösterna förra söndagen, att ett stort antal rasister, nazister, sexister och hbtq-fober från hela Europa nu tar plats i Bryssel och att en rektor som bjuder in till politisk debatt måste ange andra skäl än partiets åsikter för att få utestänga exempelvis Svenskarnas parti, betyder inte att vi inom skolan ska höja toleransnivån för vad som anses okej att yttra i ett klassrum eller i en aula. Vi ska inte vara “neutrala” i bemärkelsen att vi inte bör ta ställning mot rasism, sexism och hbtq-fobi. Tvärtom. Vi måste ta ställning mot alla åsikter som strider mot skolans värdegrund.
  2. Vid politiska debatter innanför skolans väggar och när politiska partier bjuds in att informera vid exempelvis bokbord är det, utifrån Skolverkets direktiv, rektors skyldighet att se till att odemokratiska åsikter aldrig står oemotsagda. Tänk därför efter ordentligt innan partirepresentanterna anländer: Vem ska bemöta deras eventuella rasistiska, sexistiska, homo-, bi- och transfoba uttalanden? Och hur? Detta måste stå ytterst klart innan partiet släpps in. I skolans likabehandlingsuppdrag ingår att såväl förebygga som främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning och så vidare - fundera på vad som främjas om diskussionen plötsligt landar i att debattera hbtq-personers rättigheter eller hur mycket Sverige “tjänar” respektive “förlorar” på invandring ... (Givetvis finns även åsikter som faktiskt inte får yttras, motsagda eller ej, då vi också har en hetslagstiftning som skyddar olika samhällsgrupper.)
  3. Till alla er kollegor och elever där ute som ändå blir kränkta och/eller diskriminerade vid tillfällen som dessa: Säg ifrån! Kanske vågar ni inte på plats just då, men ta hjälp av en lärare/kollega som ni litar på och säg till efteråt. I värsta fall: Gör en anmälan! Ni är inte "lättkränkta", ni är inte "jobbiga" och ni är definitivt inte "odemokratiska". Ni har rätt att slippa höra rasistiska uttalanden (även då dessa förkläs som “invandringskritik”). Ni har rätt att slippa hbtq-fobiska uttalanden (även då dessa förkläs som exempelvis “kärnfamiljsförespråkande”). Ni har som rasifierade, invandrade, homosexuella, bisexuella, queera, transpersoner och som kvinnor rätt att slippa höra era rättigheter och ert människovärde debatteras på er arbetsplats. Och er ledning har en skyldighet att säkerställa att så inte sker.

Vidare läsning på temat politiska partier i skolan:

Uppdaterad information från Skolverket angående politiska partier i skolan Länk till annan webbplats. - rekommenderas!
Skolverkets hållning om nazistpropaganda i skolor saknar stöd i grundlagen
Stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats.
Inga nazister i våra skolor (Red. Länken fungerar inte längre.)
Rikta kritiken mot riksdagen - inte Skolverket (Red. Länken fungerar inte längre.)


Sanna Mac Donald

Språklärare

Mejla