Skit i stavningen!

Vid upprepade tillfällen har jag hört lärare som menar att " de inte alls tar hänsyn till stavning" när det gäller nybörjarundervisning i språk. De lärare jag pratat med menar att "ljudenlig" stavning är helt ok och att de inte rättar om de kan förstå vad det står. Det är ju naturligtvis inte så att lärarna tycker att eleverna helt ska skita i stavningen, men många gånger uppfattar eleverna det så.

Bland lärare som undervisar de allra yngsta barnen hör jag även att eleverna sällan skriver på engelska. " I 3an pratar vi bara". Självklart förstår jag att det inte ser ut så i alla klassrum, och att jag kanske har helt fel, vilket jag hoppas, men det jag skriver om ser jag i olika forum och hör på skolor. I det centrala innehållet för engelska år 1-3 står att eleverna ska kunna " Tala, skriva och samtala om:

  • Enkla presentationer.
  • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

För årskurs 4-6 har Tala, Skriva och Samtala om utökats till att innehålla:

  • Presentationer, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Visst, vi ska skilja på fel som stör och fel som förstör i språkundervisningen men att inte alls rätta, eller be eleven skriva om sina texter så att språket utvecklas anser jag vara helt felaktigt. Frågan är också vad "ljudenlig" stavning i engelska innebär? Är det att läraren som har svenska som modersmål fattar att eleven försöker stava rätt eller betyder det att eleven stavat ljudenligt så att en engelsktalande person förstår ordet. Stor skillnad, tycker jag.

Även om vi har kommunikationen i fokus så menar jag att eleverna måste börja skriva engelska även från början. Om jag som lärare använder mig av stöttning och modelltexter så att eleverna ser hur det ska se ut, menar jag att de allra yngsta också kan skriva på engelska och inte bara prata. Nu kommer då argumentet att "de knappt kan skriva på svenska och hur ska de då kunna skriva på engelska" som ett brev på posten. Jag menar att det går alldeles utmärkt om de får undervisning i hur man gör. Eleverna behöver ha tydliga instruktioner och modelltexter att härma. Om man dessutom arbetar med genrepedagogik och cirkelmodellen blir det ännu tydligare för eleven.

Om du vill ha inspiration till din undervisning i nybörjarengelska kan du t.ex. använda dig av Ur.se (Red. Länken fungerar inte längre.) som har riktigt bra material. Låt eleverna titta på någon serie från UR och för att träna på att skriva kan eleverna använda Quizlet Länk till annan webbplats.. Quizlet är gratis och både en app för surfplattan och ett program för datorn. Jag har ett klasskonto och är inloggad på de iPads klassen har tillgång till. Fördelen med Quizlet tycker jag är eleverna kan lyssna på hur ordet ska uttalas. Du kan också koppla en bild till det ord eller den fras som de behöver lära sig. Det är en enkel app som fungerar även för de yngsta. Min dotter på 9 behärskar den utan att blinka!

Här är en instruktionsvideo om hur Quizlet fungerar:

Mer inom ämnet

Cecilia Bergentz undervisar i engelska årskurs F-6 i Enköpings kommun. Följ gärna hennes undervisning för inspiration till hur man kan arbeta med de yngsta barnen och engelska: Cecilia Bergentz blogg. Länk till annan webbplats.


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla