Den låga nivån i årskurs 6 är bara att tugga i sig

För några veckor sedan hjälpte jag till att bedöma 7:ors uppsatser i engelska. Dessa var skrivna i slutet av september och läraren skickade texterna till mig för hjälp med sambedömning. När vi var klara var vi överens om att de flesta låg på F/E-nivå och några enstaka högre. Lärarens bekymmer var att dessa elevers betyg från årskurs 6 var väldigt höga.

Publicerad Av

Det fanns inga F i betyg och de flesta eleverna hade betyget C eller högre. Ett flertal av eleverna hade B och A i betyg i engelska och deras texter (två olika skrivuppgifter) bedömdes som E i oktober/november årskurs 7. 4 månader efter att betyget B eller A har satts i årskurs 6 anses alltså eleverna befinna sig på en E-nivå skriftligt. Om inget radikalt sker i december kan eleven max få betyget D till jul. Här måste vi stanna upp och analysera situationen. Jag och läraren funderade på om vi var för tuffa i vår bedömning och skickade avidentifierade uppsatser till ett flertal andra engelsklärare på högstadier runt om i Sverige. Texterna kom tillbaka med bedömningen "max E-nivå". Bekymmersamt. Vi bestämde oss för att titta på kunskapskraven för årskurs 6 och tog hjälp av den.

Ta några minuter och läs texten här bredvid eller om det blir suddigt på din iPad läs pdf här: Scrolla ner till text 3 (Red. Länken fungerar inte längre.). Fundera på vad du tror att texten är bedömd som. Kunskapskraven för år 6 hittar du här: Kunskapskrav engelska år 6 och 9 (Red: Länkens målsida finns inte längre). Jag och läraren gjorde på samma sätt d.v.s. vi läste texten och bedömde den. Vi var överens om att om texten varit skriven några månader senare d.v.s. i år 7 höll texten E-kvalité men på god väg mot C. Skolverkets bedömning avslöjar jag i slutet av texten!

Det jag sedan gjorde var att lägga ut texten här bredvid i Facebookgruppen Engelska årskurs 6-9 som har 3 200, i huvudsak, engelsklärare som medlemmar. Den hypotetiska frågan jag ställde var: "Tänk dig att texten är skriven i årskurs 7, hur skulle du då bedöma texten gentemot de kunskapskrav som finns för år 7-9?". Jag ställde frågan på detta sätt då jag ansåg att det var intressant att belysa den enorma skillnaden i bedömning beroende på om det är år 6 eller 7. I praktiken är det cirka 4 månader mellan bedömningstillfällena och jag tror inte att eleverna varken har förbättrats eller försämrats något radikalt åt ena eller andra hållet.  En vild diskussion utbröt i Facebookgruppen och många sa sin åsikt. Majoriteten ansåg att texten skulle bedömas på en E-nivå. Vissa sätter även ut D och B på enskilda uppgifter och dessa lärare ansåg att D var den bedömning som gällde.

Döm om den stora förvåning som uppstod när jag avslöjade att Skolverkets bedömning på texten är ett B. I den bifogade länken kan du scrolla ner till Text 3 för att ta del av hela bedömningen. Hur kan det vara så här stor skillnad i bedömningen?

Jag vill poängtera att jag inte menar att bedömningen från något håll är felaktig. Vi har inte samma kunskapskrav, men att hoppet från år 6 till 7 är så här stort känns inte bra. Det måste kännas väldigt jobbigt för de elever som kommer med A och B i betyg från år 6 att åka ner till D och E på bara några månader. Det är heller inte roligt att som lärare behöva sänka elever från A till D. Det jag beskriver ovan är inte ett enskilt fall utan så här upplever många lärare och elever att det är idag.

Vad ska vi göra åt det? Hur ska vi överbrygga dessa klyftor? I Facebookgruppen jag nämnde tidigare hjälps vi ofta åt att sambedöma, vilket är en otrolig hjälp och styrka när man är osäker i sin bedömning. Detta utvidgade kollegium och dessa diskussioner tror jag är viktiga för att försöka minska bedömningsklyftorna mellan år 6 och 7.  Man kan tycka vad man vill om Facebook men idag är det nästan ett måste att vara med i dessa fortbildningsgrupper annars är man obönhörligen sist på bollen i de flesta frågor.

Personligen tycker jag att Skolverket måste komma med modelltexter, modellsamtal och kunskapskrav även för årskurs 7-8. Som det är idag blir betygssättningen i dessa årskurser en tolkning och det görs olika i hela landet. Betygssättningen måste vara rättssäker och likvärdig. Jag tycker att detta är en svår fråga och jag har inga direkta svar. Det viktigaste, så länge Skolverket inte presenterar kunskapskrav och modelltexter för år 7-8, är dock att det inte blir pajkastning mellan de olika stadierna. Vi måste mötas i diskussionen och högstadielärarna måste ha förståelse för betygssättningen i årskurs 6. Nivån för årskurs 6 är inte högre och det kan vi tycka vad vi vill om, men det är bara att tugga i sig!


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla