Vikten av effektiv feedback – sluta sätt ut betyg!

I mitt förra inlägg skrev jag om hur du kan ge snabb och individuell feedback genom att använda Google Formulär och Flubaroo. I detta inlägg fortsätter jag skriva om vikten av feedback, hur du kan arbeta smartare och bli mer effektiv i ditt arbete. Jag har inför denna text läst en riktigt bra bok i ämnet- Återkoppling för utveckling av Helena Wallberg. (Gothiafortbildning 2015) 

I Helena Wallbergs bok (Red: länkens målsida finns inte kvar) finns många tankeställare, men bäst av allt väldigt tydliga och konkreta exempel på hur du kan arbeta med feedback i ditt klassrum.

Mitt eget mål för läsåret 2015/2016 var att utveckla sättet jag ger feedback på. Jag har läst en hel del litteratur i ämnet så som boken ovan men också t.ex. Handbok i formativ bedömning av Dylan William (Natur&Kultur 2015). Jag konstaterar att det är viktigt att skilja på feedback och betyg. Jag sätter själv inte ut betyg på enskilda uppgifter, men jag vet att många lärare gör det. William hänvisar i ovanstående bok till undersökningar som visat att elever som fick både betyg och kommentar utskrivna på sina uppgifter presterade sämre när det gällde att ta till sig feedback och arbeta om sina uppgifter. De elever som endast fick kommentarer gjorde bäst ifrån sig. Mina elever bekräftar detta synsätt. Det är tydligt att de tar till sig feedback och grundligare arbetar om sina texter om det endast finns kommentar. När de vet vilket betyg texten fått är motivationen till att göra förbättringar i stort sett obefintlig.

Vi lärare måste alltså undervisa eleverna om hur de använder sig av feedback och att tanken faktiskt är att de ska lära sig något av de kommentarer de får. Om eleverna ska kunna lära sig något måste vi lärare ge utvecklande och framåtsyftande kommentarer.

Själv har jag fastnat för att ge muntliga kommentarer genom att jag skärminspelar elevernas uppsatser. Jag använder mig av två tillägg till webbläsaren Chrome: Grammarly och Screencastify. Genom att kopiera in elevens text i Grammarly Länk till annan webbplats. så rättas elevens text på någon minut. Jag vill dock poängtera att datorn inte kan rätta sånt som t.ex. felstavade ord som faktiskt blir riktiga ord. Ofta stavar elever ordet with som white och då förstår inte datorn vad som är fel. När texten är scannad och rättad av datorn använder jag skärminspelningsverktyget Screencastify. Jag trycker på Record och går steg för steg igenom elevens text med mina muntliga kommentarer. När inspelningen är klar sparas filmen automatiskt i min Google Drive och jag kan kopiera länken och lägga i elevens dokument. Eleverna har mappar i Google Drive och sparar sin feedback där. Enkelt att gå tillbaka och lyssna på min feedback.

Ett annat toppentillägg att använda är Kaizena Länk till annan webbplats.. Du laddar upp elevens text och kan sedan lägga till muntliga kommentarer, vanliga textkommenterer eller lägga till en länk till ett förklarande Youtubeklipp. Eleven kan på så sätt få förklaringen direkt och behöver inte vänta till nästa lektion för att få veta hur det ska vara.

Vissa kommuner har av någon märklig anledning spärrat dessa tillägg så att de inte går att använda. Det ni då kan göra är att använda ett annat skärminspelningsprogram som t.ex. Screencastomatic Länk till annan webbplats. och ladda upp på Youtube istället. Tänk bara på när du laddar upp på Youtube så att filmerna inte blir offentliga. Du kan i videohanteraren välja olistat och då är det endast den som får länken som kan se filmen. Mina elever gillar verkligen att få muntlig feedback via film. De lyssnar, pausar, ändrar, lyssnar, pausar o.s.v..

Om du inte har tillgång till digitala verktyg på din skola och eleverna måste skriva för hand kan du använda din telefon eller om du har Ipad. Håll telefonen ovanför texten, filma med t.ex. Youtube capture och peka med penna i texten så att eleven enkelt kan följa med i det du säger.

Genom att använda Youtube kan du också filma elevernas muntliga framställningar och inuti klippen lägga till kommentarer. Det gör du då du klickar dig in på videohanteraren och sedan väljer annoteringsfunktionen. Du kan då visa eleven vid exakt rätt tidpunkt vad eleven behöver tänka på för att utveckla sin presentation. Tänk på att avsätta en lektion extra till utvecklingen - eleverna brukar vilja göra om när de sett sig själva på film och fått tydlig strukturerad feedback.

I min bok Digitala arbetssätt i klassrummet - att våga ta språnget (Red. Länken fungerar inte längre.) finns mer att läsa om bl.a. hur man kan ge effektiv feedback.

Om du tar en eftermiddag och tittar på mina instruktionsfilmer och lär dig hur man gör så lovar jag dig att du kommer bli så väldigt mycket mer effektiv i ditt arbete. Det tar hur lång tid som helst att kommentera elevers skrivna texter, men genom att ge muntlig feedback sparar du värdefull tid. Jag upplever också att eleverna är mer motiverade till att arbeta om sina texter när de får muntlig feedback och därigenom blir också deras resultat bättre. Win - Win!


Mer inom ämnet


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla