Som Berlin på DDR-tiden – but I have a dream…

Diskutera mänskliga rättigheter med era elever

Den tredje måndagen i januari är en nationell helgdag i USA. Då hedrar man minnet av Martin Luther King Jr Länk till annan webbplats. och lyfter fram vad han stod för, nämligen alla människors lika värde oavsett bakgrund. I år 2016 är Martin Luther King - dagen den 18 januari.

Med tanke på vad som pågår i Sverige just nu och i Skåne i synnerhet önskar jag att vi också stannar upp och tänker till. Svenska Dagbladet rapporterar om att det är Som Berlin på DDR-tiden Länk till annan webbplats. och Människosmugglare står redo med båt Länk till annan webbplats. för att ta flyktingar till Sverige. Går det ens att göra en jämförelse med Berlin på DDR-tiden?   Är det så vi vill att Sverige ska vara? Hur vill vi att Sverige ska vara? Jag tycker att det är  ytterst viktiga frågor att diskutera med våra elever när skolan startar igen för vårterminen 2016.

Förtydligande (5/1): Jag menar självklart inte att ATT det är samma sak i Hyllie och Kastrup som i Berlin på DDR-tiden. Jag menar att sådana tidningsartiklar är viktiga diskutera med eleverna för att ge dem perspektiv. Tack till er som påpekade att man kunde tolka det som om jag tycker att Berlin och Hyllie är samma sak.

Jag hittade en uppgift på Schoolastic.com Länk till annan webbplats. som knyter an till Martin Luther King Jr . Eleverna funderar kring vilka drömmar de har för sig själva, för sitt närområde och för världen. Uppgiften är gratis att ladda ner och fungerar för alla åldrar, naturligtvis med modelltext för de yngre. Titta på bilden! Visst skulle det kunna bli bra att hänga upp elevernas och dina drömmar i klassrummet eller i korridoren?

Jag tror att uppgiften ovan skulle kunna bli en bra inledning till ett större arbete om människors lika värde med de äldre eleverna. Jag arbetade med Medborgarrättsrörelsen, Martin Luther King Jr och Rosa Parks med mina förra 9or. Vi lyssnade på Martin Luther King Jrs I have dream tal, analyserade detta och skrev sedan egna tal utifrån en modelltext. Eleverna fick också ett modelltal som jag hade spelat in. Eleverna spelade sedan in sina tal och vi publicerade dem på vår blogg. Vill ni låna mitt upplägg så finns det här: Sara Bruuns klassrum: I have a dream Länk till annan webbplats.

Här kan ni se Rasmus tal. Han gick i årskurs åtta när vi gjorde detta. Vill ni låna detta tal som en modell för era elever är det ok så länge ni anger att det är Rasmus på Furutorpskolan 7-9 som gjort det.

Eleverna fick feedback på sina tal och i stort sett alla ville sedan göra om talen. Snacka om stressande för mig! Men det är bara att sitta lugnt i båten och inse att de nog lär sig mer av att själva vilja göra något än att jag hastar vidare.

När vi var klara med talen gick vi vidare till att lära oss om Rosa Parks. Jag bara måste visa er denna video! Man kan knappt sitta still! Tyvärr var den borttagen från Youtube så den video jag använde då finns nu på Vimeo, men med spansk (?)text. Det funkar ändå! Det är budskapet som är det viktigaste! Mina elever blev väldigt upprörda när de hörde historien kring Rosa Parks och det startade livliga diskussioner i klassrummet.

(filmens url. https://vimeo.com/99418577. Efter att det här inlägget skrevs så har den nämnda videon tagits bort från Vimeo också / red anm 2019-01-03)

Rosa Parks Länk till annan webbplats. har också sin dag när man stannar upp och tänker till kring mänskliga rättigheter. Hennes dag är den 4 februari i Kalifornien och den 1 december i Ohio.

Ta chansen att diskutera mänskliga rättigheter med era elever. Söker ni på Schoolastic.com så finns många fler idéer för er engelskundervisning.


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla