Think, pair, share

Ett lektionsförslag att sno rakt av

Think, pair, share Länk till annan webbplats. är en metod som jag ofta använder mig av. På svenska kallar vi den EPA- Elev, Par, Alla. Jag tycker att det är en väldigt bra metod för att få eleverna att prata och våga diskutera.

Publicerad Av

Lotta Karlsson, Fröken Flipp, beskriver i sin blogg hur hon använder EPA i sin SO-undervisning: Mitt flippade klassrum Länk till annan webbplats.. Metoden fungerar i alla ämnen så fort eleverna kan skriva!

Här kommer ett lektionsförslag för engelsk-undervisningen år 6-9. För mig och mina elever ingår nedanstående lektionsförslag i ett större tema, men jag beräknar att det kommer ta ungefär 1-2 60 minuters pass för mina 7or.

How to make a difference

The story below is written by Loren Eisley:

One day a man was walking along the beach when he noticed a boy picking something up and gently throwing it into the ocean. Approaching the boy, he asked, “What are you doing?” The youth replied, “Throwing starfish back into the ocean. The surf is up and the tide is going out. If I don’t throw them back, they’ll die.” “Son,” the man said, “Don’t you realize there are miles and miles of beach and hundreds of starfish? You can’t make a difference!” After listening politely, the boy bent down, picked up another starfish, and threw it back into the surf. Then, smiling at the man, he said, “I made a difference for that one.”

written by Loren Eisley

  • What does this story mean?
  • Why do you think I wanted you to read it?
  • Think about the headline of our blog - How to make a difference. Why do you think we chose that headline? Do you think that You can make a difference?
  • Think about your family, friends, school, Vinslöv, Sweden and Europe? Is there anything you could do to make a difference?
  1. Write down your own thoughts. I want you to be able to talk to a friend and to the whole class about your thoughts.
  2. Tell your friend about how you can make a difference. Take notes so that you remember what your friend told you.
  3. Tell the whole class about how you can make a difference.

Now use the Canva app and create your own poster. We will publish the 5 nicest Canvas on the blog! (If you don't have a blog - print them!) We will, of course, vote anonymously!

Canva är gratis och fungerar på alla enheter. Om ni vill låna min bild som modell för era elever så är det helt ok. Kom bara ihåg att den är under Creative Commons licens. Om man vill lära sig mer om vad CC-licens betyder kan man lära sig det här på Webbstjärnans webbplats Länk till annan webbplats..


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla