Flippad undervisning

I korthet går det ut på att eleven ska vara förberedd i "huvudet" så att eleven kan börja arbeta direkt när lektionen startar. Den tid som du använder till att ha genomgångar kan nu läggas på att vara hos de elever som behöver dig mest.

Publicerad Av

Den tydligaste förklaringen för det oinvigde tycker jag att Karin Brånebäck Länk till annan webbplats. har gjort med sin “gula bild”. 

Det finns många varianter av flippat klassrum och du får känna dig fram kring vad som passar just dig och dina grupper.

Många lärare ger en kort Youtubefilm i läxa och har kopplat frågor till filmen där eleven får direkt feedback. Eleven vet då om hen förstår och läraren kan via svaren se vad undervisningen behöver rikta i sig på. Jag vill dock poängtera att flippat klassrum är mycket mer än en film på Youtube. Vill du fördjupa dig i flippat klassrum finns lästips sist i denna text.

Personligen flippar jag inte allt utan jag flippar det jag tycker att den gruppen behöver just då. Om du aldrig har provat flippat klassrum tidigare och är språklärare tycker jag att det absolut enklaste är att börja med något grammatiskt moment. Det finns många Youtubekanaler där lärare har skapat instruktionsfilmer om olika moment.

När det gäller engelska, tyska och IKT har jag en egen Youtubekanal Länk till annan webbplats. med spellistor där du kan söka på olika moment. Filmerna är fria att använda om du anger att jag har gjort dem. Några favoriter jag själv har är EnglishLessons4U Länk till annan webbplats. eller när det gäller tyska Sven Järgenstedt Länk till annan webbplats. och Cecilia Jalkebo Länk till annan webbplats.. Deras filmer kan du också använda om du anger dem som upphovsman.

En sida som fungerar bra till att använda för flippat klassrum och för att individualisera grammatikundervisningen är Grammarflip.com Länk till annan webbplats.. Sidan är gratis och fungerar även på Ipad. Jag bedömer att eleverna behöver gå på högstadiet för att kunna arbeta med detta. (Diskussionen huruvida man ska undervisa om grammatik eller inte tar jag inte upp idag!)

Du skapar ett lärarkonto där du dessutom skapar ett "klassrum" . Du ber dina elever att skapa ett elevkonto och ger dem koden till "klassrummet". När eleven loggar in kommer 54 olika grammatiska moment i en lista. Tanken med sidan är att eleven ska arbeta efter den uppgjorda ordningen, men du kan också välja ut ett särskilt moment och arbeta med det. Sidan riktar sig till elever som har engelska som modersmål och våra elever kommer behöva en del stöttning för att kunna arbeta med den. Till elevernas hjälp har jag här en ordlista över vad de grammatiska begreppen på engelska innebär: Quizlet.com Länk till annan webbplats. Låna gärna!

Först kommer en instruktionsfilm om momentet som tränas och under filmen finns en quiz. Sist kommer en enklare skrivuppgift. När eleven gör quizet får eleven direkt feedback på om hen har svarat rätt eller fel. Därefter kan eleven antingen gå vidare i sin egen takt eller gå tillbaka och se instruktionen igen. Som lärare kan du via din sida följa varje inloggad elevs progression och rikta in din undervisning på det du ser att eleverna har svårt för.

Du kan ge eleverna i läxa att se en av filmerna och göra tillhörande quiz. En film är mindre än 5 minuter lång. Lektionstid kan ni sedan fördjupa er i uppgiften och arbeta med det i tal och skrift. Har du tillgång till datorer eller iPads kan eleverna arbeta  både hemma och i skolan helt individuellt och i sin egen takt.

Jag har väldigt få datorer eller iPads att använda till min undervisning därför inleder jag varje termin med att kolla om eleverna har dator/iPad eller smartphone hemma. Det är endast jag som ser svaren. Om det är så att många elever saknar tillgång till internet tycker inte jag det är ok att ge ovanstående läxa. Då måste du organisera det så att eleverna arbetar i skolan eller inte arbeta med detta alls. Vi har till exempel läxhjälp som är öppen alla dagar från 07:45. Jag är dessutom alltid noga med att poängtera att de digitala uppgifter jag eventuellt ger i läxa likaväl kan lösas i skolan och att jag hjälper till med det.

En annan populär sida som fungerar på samma sätt som Grammarflip är Readtheory Länk till annan webbplats.. Via den sidan tränar eleverna sin läsförståelse. Readtheory fungerar dock även med yngre elever.

Jag kan verkligen rekommendera er att prova dessa sidor. Våga också prova att flippa något av momenten!

Mer inom ämnet

Vill ni fördjupa er i flippat klassrum kan ni läsa mer här:

Lycka till!


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla