En annorlunda uppgift – första, andra tredje!

Grammatik är inte alltid elevernas favoritsysselsättning även om det är frökens! Jag står nästan aldrig framme vid tavlan och har traditionella grammatikgenomgångar. Jag har under åren konstaterat att det inte har så stor effekt och att det tar mycket tid. Jag försöker därför att variera och framförallt lägga in moment som eleverna tycker är roligt.

Ett sätt jag ibland använder är grammatikauktion! Upplägget tar cirka en halvtimme att förbereda och en timme att genomföra.

Jag ger gärna eleverna en flippfilm om grammatik som de ska ha sett innan de kommer till lektionen. Flippfilmer om grammatiska moment finns det hur många som helst av på Youtube. Leta där! Det behöver dock inte betyda att de är bra så granska alltid före användning.

Nedanstående upplägg går att använda i många olika ämnen och för olika åldrar. Det gäller bara att ändra sina meningar och påståenden.

Hur går det till?

  1. Förklara för eleverna eller visa via Youtube hur en auktion går till.
  2. Dela in eleverna i grupper med tre i varje och ge eleverna ca 10 olika meningar eller påstående. På papper eller digitalt kvittar så klart! Du väljer meningar kring det moment som du sett att eleverna behöver träna mer på. Du skriver dock medvetet 5 felaktiga meningar och 5 korrekta.
  3. Efter meningarna skriver du upp hur mycket pengar meningen är värd. Dyr mening är svår mening! Ge gärna eleverna monopolpengar att använda så att det känns mer som på riktigt.
  4. Låt eleverna titta på dina meningar och diskutera vilka de tror är korrekta och varför.
  5. Be sedan eleverna diskutera vilka meningar de vill bjuda på för att köpa! Informera om att de har totalt 1000 pund till sitt förfogande. Den grupp som har mest värdefulla och korrekta meningar när auktionen är slut har vunnit ! De förlorar dock pengar om de bjuder på och köper en mening som senare visar sig vara fel. Kom ihåg att föra anteckningar om vilken grupp som köper vilken mening.
  6. Genomför auktionen med inlevelse! Du är den där sprudlande auktionsledaren! Eleverna bjuder på och köper de meningar som de tror är rätt.
  7. När alla meningarna är sålda går du lagen runt och ber klassen rösta på de meningar de tror är rätt. Har du tillgång till digitala verktyg är Mentimeter Länk till annan webbplats. perfekt till detta. Då kan du skriva in meningarna, ge eleverna en kod för att kunna rösta och sedan visa direkt hur resultatet blir.  Här avslöjar du de rätta svaren!
  8. Be eleverna räkna samman värdet på sina meningar och kontrollera om de förlorat pengar på felaktiga meningar.
  9. Be dem diskutera varför meningarna är felaktiga. Om eleverna kan förklara varför de är fel och komma på hur den korrekta meningen är kan de få 10 Euro per mening i bonus. För att de andra lagen inte ska tjuvlyssna, skriver de ner sina svar  i skrivboken och visar samtidigt upp dem för dig så du kan kolla.
  10. När du gått igenom alla meningar låter du lagen summera värdet av sina korrekta meningar samt bonuspengar. Det lag som har mest pengar har vunnit och blir grammatikmästare.

Eleverna blir väldigt engagerade och uppspelta! Jag upplever att de lär sig mer när de får  resonera sig fram till varför saker är på ett visst sätt och framförallt när de förklarar för andra.

Uppgiften är inspirerad av Clare Lavery via BBC Teaching English.


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla