Clio online och EF Class

Digitala läromedel – hiss eller diss?

Häromdagen var jag med på en genomgång av ett läromedel som är ganska i ropet just nu. Jag hade tidigare inte tagit del av den digitala delen utan endast sett den tryckta boken, vilken jag tyckte mycket om. Döm om min förvåning när jag under genomgången konstaterar att den digitala delen till största delen består av glosor som ska matchas och grammatik som ska drillas. Det kändes så LGR 80.

Jag blev väldigt besviken och hade förväntat mig mycket mer av ett stort läromedelsförlag framförallt när den tryckta boken är bra. Genast drog mina tankar kring förbättringsmöjligheter igång! Frågan är om det egentligen finns något bra digitalt läromedel i engelska?

Jag har tittat på några stycken och valt att lyfta fram två stycken som jag tycker har väldigt många fördelar.

För grundskolan är det Clioonline.se Länk till annan webbplats. och för gymnasiet Ef Class Länk till annan webbplats.. Den första ges ut av Bonnier Education och den andra står Education First (EF) för. Clio finns än så länge endast för grundskolan och Ef Class bara för gymnasiet. Jag tycker att båda företagen levererar riktigt bra, heltäckande, läromedel där fokus är på att kommunicera och samtidigt utnyttja digital teknik. Båda läromedlen är också väldigt användarvänliga och lätta att lära sig, både som lärare och elev.

Nedan gör jag en mycket enkel sammanfattning. Både Clio och EF har mycket mer att erbjuda men det får ni utforska själva!

Clio online

Jag gillar att Clio har satsat på att ha terminsplaneringar för alla årskurser, tydligt indelat i arbetsområden, har en tanke kring begrepp och genrepedagogiken, men bäst av allt: du kan få texterna upplästa och ändrade till ett dyslexivänligt format med ett enkelt klick.

I bilden nedan ser du symbolen samt högtalarikonen. Genom att klicka på dessa ändras typsnittet till ett mer dyslexivänligt och genom högtalar-ikonen läses texten upp.

Du kan också välja om du vill ha en lätt eller svår version av din uppgift. Som lärare är den enkel att använda och du kan med ett knapptryck tilldela klassen sitt arbetsområde.

Det finns hjälp för eleven att få. Genom att klicka på Resurser kommer eleven till olika tips kring hur t.ex. en dikt- eller film-analys går till, men även tips för studieteknik.

I Clio kan du också skapa självrättande quiz och återanvända dem då de sparas i ditt bibliotek.

Jag anser dock att Clio skulle haft alla instruktioner och symboler på engelska. Idag undervisar vi så många elever som inte har svenska som modersmål och det skulle underlätta för både lärare och elever om det var helt på engelska. 

Vad kostar det?

Clio online erbjuder just nu 30 dagars gratis prova på och sedan kommer det finnas olika alternativ: väljer du att teckna avtal på 5 år så kostar det 63 kr per elev per läsår, 3 år 71 kr per elev per läsår och 1 år 79 kr per elev och läsår. Vill du använda dig av funktionen Clio träning där t.ex. Quizfunktion ingår så tillkommer en kostnad på 16 kr per elev och läsår. Om jag fattade det hela rätt alltså ... men det tror jag att jag har gjort!

EF Class

EF Class är tekniskt väldigt vass tycker jag. Som lärare finns många funktioner som underlättar ditt arbete.

När eleven loggar in i EF Class möts eleven av de lektioner som jag som lärare valt att starta och skicka ut till eleven. Därefter kan eleven arbeta i sitt eget tempo.

Jag som lärare kan följa hela klassens, men även den enskilde elevens progression från mitt lärarkonto. Det är enkelt för eleven att logga in.

Det enklaste är att eleven får sin klasskod som dyker upp när du skapar din klass. Sedan väljer eleven att gå med i den lektion du delat ut.

En bra sak är t.ex. att du från din lärardator kan "frysa" elevernas läromedel. Då stannar uppgiften och du kan lättare få deras uppmärksamhet.

En annan bra funktion är att eleven kan spela in sig själv eller t.ex. en gruppdiskussion och direkt i EF Class lämna in till sin lärare.

Det är också enkelt att skapa quiz, ställa frågor till eleven etcetera. Det som dock saknas är uppläsning av texten och det dyslexivänliga formatet.

En annan fördel med EF är att det finns en mycket tydlig koppling till Europeiska referensramen i språk och som lärare kan du enkelt se vilken nivå det moment du väljer befinner sig på.

EF har även diagnostiska tester gällande reading, listening och grammar som eleven genomför i appen eller programmet och som direkt rättas av EF Class. Du får en tydlig sammanställning på både grupp- och individnivå och kan återkoppla till eleven vad eleven behöver utveckla. Jag tycker att det är svårt att hitta bra diagnoser. Dessa är framtagna i samarbete med EFs testingenhet och är, enligt EF, i enlighet med vad som krävs för GY 11.

Vad kostar det?

EF Class är än så länge helt gratis att använda och jag har inte hittat några uppgifter kring vad det kommer att kosta så småningom. Jag inser att det inte kommer att vara gratis för evigt då det är ett företag som står bakom! Uppdatering 16/9: EF meddelar att EF Class alltid kommer att tillhandahålla en gratis version, ungefär den produkt du möter idag. En betalprodukt håller på att tas fram. Den kommer att kosta 100 kr/elev/läsår och släpps först nästa läsår.


Sammanfattningsvis tycker jag att det är två riktigt vassa digitala läromedel som väldigt väl utnyttjar digital teknik för att underlätta elevens lärande. Materialet är mulitmodalt, texterna och uppgifterna anpassade för målgruppen och det är smidigt för läraren att administrera dem och få en överblick över elevernas utveckling.

Jag vill då påminna om vikten av lärarens roll kring arbetet med digitala verktyg

När jag har tittat på dessa båda läromedel slås jag av tanken om de är lite för bra, lite för enkla för läraren? Jag kan se ett bekymmer med att det kan bli så att eleven hamnar ensam bakom en skärm och jobbar på i eget tempo. Framförallt kan det bli så i de tider när vi lärare är överhopade med jobb och inte riktigt har hunnit planera den där bra lektionen som vi vill. Det är då lätt att ta den enkla vägen och ge eleverna uppgifter som de ska jobba tyst med i eget tempo. Vi är ju inte mer än människor och i stressade och pressade situationer blir det lätt, tyst eget arbete med olika uppgifter.

Jag vill då påminna om vikten av lärarens roll kring arbetet med digitala verktyg. I forskningsprojektet Unos uno som leddes av Åke Grönlund vid Örebro universitet undersöktes några kommuners satsning på en dator till varje elev. Unos uno är det hittills största forskningsprojektet som genomförts kring detta i Sverige. Stefan Pålsson sammanfattar Unos unos resultat i Omvärldsbloggen (Red: Länkens målsida finns inte kvar.) och konstaterar bland annat att:

”Elevers ensamarbete ska bytas ut mot mer lärarlett arbete. När alla elever har varsin dator ställs högre krav på läraren, både när det gäller kompetens och tid. Det handlar inte om katederundervisning, utan läraren ska finnas till hands för att förklara, hjälpa och ge vägledning. En välorganiserad undervisning där kontakterna mellan lärare och elever ökar och blir av högre kvalitet än i det traditionella klassrummet utvecklar elevernas lärande.”

Pålsson, 2014

Om du har ovanstående i åtanke när du arbetar med "lite för bra" digitala läromedel samt kombinerar det med att eleverna läser skönlitteratur så tror jag att vi kommer att kunna utveckla språkundervisning rejält i Sverige.

Ps. Skönlitteratur är alltid basen i min undervisning. Läromedel i tryckt eller digital form är endast ett komplement. Mer om det en annan gång! Ds.


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla