Råd och tips till er som har talovilliga grupper

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Frustrerad ställer jag en fråga i Facebook-gruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska. Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt.

I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Råd och tips strömmar in och många känner igen i sig problemet. Vi konstaterar att det kan ha många orsaker som till exempel att de inte har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka sig, att de inte är vana vid att tala engelska lektionstid och att något i gruppdynamiken gör att de inte vågar. När det gäller det senare kan det vara en god idé att låta specialpedagog observera klassen. De ser ofta sådant man själv inte hinner upptäcka.

Många väldigt goda ideér strömmade in i gruppen och nedan har jag försökt kategorisera och sammanställa gruppens råd.  I Facebook-flödet har de annars försvunnit till på måndag. Personligen anser jag att diskussionen som vi hade leder till kollegialt lärande i världsklass. Tack vare den digitala gruppen kunde vi ge varandra råd och stöd på ett sätt som inte hade varit möjligt för ett par år sedan. Jag tror att många hade stor nytta av att följa och läsa diskussionen som pågick och hoppas att ni kommer ha nytta av sammanställningen nedan.

Ett råd som jag gett många gånger tidigare är att skaffa Pearltrees.com Länk till annan webbplats. för att spara och kategorisera webbsidor. Det är gratis och fungerar på alla enheter. Hämta det och lägg sedan in blogginlägget i Pearltrees för att spara det och plocka fram det när du behöver ta del av tipsen nedan.

Sammanställningen nedan är inte i rangordning, utan i den ordning som de efterhand dök upp i Facebook-gruppen. Uppgifterna är alltså inte skapade av mig. Det är goda exempel som har fungerat för lärare på olika nivåer i både Sverige och Finland:

Råd och tips till er som har talovilliga grupper: 

 • Arbeta med cirkelmodellen Länk till annan webbplats. även när det gäller tal.
 • Bygg upp ordförrådet med hjälp av Quizlet Länk till annan webbplats. och träna på begrepp och tex sambandsord innan eleverna ska tala om något. Träna i helklass, grupp och par.
 • Låt eleverna lyssna på exempelsamtal kring ämnet ni ska diskutera så de får en bild av och förstår hur det kan gå till. Ge eleverna stödmallar med halva meningar där de får fylla i resten.
 • Spela rollspel med fråga - svar där varje elev får en given karaktär med färdiga "åsikter". Tex Kevin, 16, Birmingham, likes ..., dislikes... och partner får färdiga frågor att ställa.
 • Visa en bild för eleverna. Låt dem tänka enskilt i två minuter och skriva ner ord de kommer att tänka på. Berätta i par om bilden.
 • Speedtalking. Förbered olika ämnen eller bilder som eleverna vet om att dessa ämnen eller dessa bilder ska vi prata om nästa gång. Ge stödmeningar enligt ovan eller genomför uppgiften helt spontant. Eleverna sitter mitt emot varandra och pratar om ämnet/bilden ca 1 minut. Därefter sitter en sidan kvar och de andra flyttar ett steg så att de får en ny partner.
 • Beskriva bilder. Släck ner rummet. De sitter mittemot varandra ( en med ryggen mot tavlan) den andra ser tavlan. Visa bild på tavlan som halva klassen ser. De ska sedan beskriva vad den andra ska rita.
 • Visa film utan tal tex Mr Bean eller Charlie Chaplin. Sitt som ovan. Beskriv vad som händer. Byt roller efter 2 minuter.
 • Secret student. Läraren slumpar fram en av eleverna  i början av lektionen (allas namn är med två gånger). Läraren berättar att den elev som slumpas fram kommer att specialbevakas vad gäller just att vara aktiv med att tala engelska när det förväntas etc. I slutet av lektionen berättar jag vem som var secret student och ger feedback till den eleven. Dessutom får eleven ett poäng till klassen om det gått bra. Vid 10 poäng totalt ser eleverna film. Läraren berättar inte om de fick klasspoängen. Det låter läraren dem fundera på.
 • Mystery Skype. Låt eleverna tala med andra elever där de måste tala engelska för att kunna kommunicera. Så här fungerar det: Mystery Skype Länk till annan webbplats. .
 • The Lottery. En familj vinner pengar på lotteri. Alla får varsin roll som familjemedlem,max 5 i gruppen. De ska försöka övertyga de andra familjemedlemmarna om att pengarna ska läggas på just deras önskemål.
 • Ge eleverna en enkel samtalsövning och se själv ut som om du gör något annat! Eleverna kan ibland slappna av mer när de tror att läraren inte lyssnar.
 • Ordkort typ Alias, men på engelska. De kan  i grupper tävla i att förklara ord för varandra. Vilken grupp hinner flest ord på en minut? En förklarar, de andra gissar. Sen byter de talare. Skriv upp resultatet på tavlan. Klarar någon fler nästa lektion? Själv går man runt och peppar eller lyssnar efter svenska.
 • Gå in i klassrummet och ljug rejält om vad du själv ska göra i helgen. Dra en lång story som får dem att tappa hakan. När de till slut fattar att läraren ljuger och att det var själva poängen blir det många händer i luften som vill berätta om vad de ska göra till helgen.
 • Använd Newsinlevels.com Länk till annan webbplats. och låt dem i par förklara för varandra vad nyheten handlat om.
 • Phrase of the day Länk till annan webbplats.. Gå först igenom uttrycket med tillhörande video och exempel. Sedan ska alla muntligt träna de färdiga exemplen och sist ska de komma på ett eget exempel med det valda uttrycket. Läraren kan ta upp deras exempel via Mentimeter Länk till annan webbplats. och gå igenom dem.
 • Board games. Arbeta med olika spel. Finns gratis att ladda ner här: Board Games Länk till annan webbplats.. Skriv ut och laminera.
 • Via UR.se Länk till annan webbplats. finns en serie i (ca?) sju avsnitt om Unga Talar Så Att Unga Lyssnar. 44 minuters avsnitt. Elever från mindre bemedlade familjer och "tuffa" skolor tävlar i debatt. Visar på kopplingen attitydproblem och prestation på ett sätt som inte upplevs som kränkande. Visa filmen och prova sedan kort debatt där de ska prata i två minuter om ett valt ämne.
 • Eleverna får en text eller dialog att träna på. De ska kunna högläsa den. När de blir trygga med uttal kommer de, förhoppningsvis, våga använda egna formuleringar.
 • Speak up. Länk till annan webbplats.  Olika spel via Busyteacher.org
 • Knasiga frågor och svar! En rolig övning på en väldigt enkel nivå: Fråga- Svar. Webenglish.se Länk till annan webbplats.
 • Blandade muntliga övningar från Kimstudies.com Länk till annan webbplats.
 • Blandade muntliga övningar för år 4-6 via Webenglish.se Länk till annan webbplats.
 • Blandade muntliga övningar för år 7-9 via Webenglish.se Länk till annan webbplats.
 • Tipsa eleverna om att följa Interactive English på Instagram. Titt som tätt kommer utmaningar där de ska prata i någon liten film och posta på Instagram.

Hoppas ni kommer få nytta av sammanställningen. Det är helt ok att dela texten med era kollegor.

Lycka till!


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla