Muntliga nationella prov

Just nu ägnar sig de flesta av landets högstadieskolor åt att genomföra muntliga nationella prov i svenska, engelska och matte. Jag gillar nationella prov och tycker att det är ett bra prov, i alla fall i engelska, som är det prov jag brukar genomföra. Det jag däremot ogillar är den knasiga bedömningen, men det har jag bloggat om så många gånger att jag, dystert, tvingas inse att jag skrivit för döva öron.

Well, när nu fakta är att vi, i engelska, ska sätta ut + och - på F, E, D och C så får vi förhålla oss till det. Jag kan reta ihjäl mig, men det hjälper inte mer än att jag slösar min energi.

För att underlätta för oss har Helena Sydvart från Linköping sammanställt en kalasbra mall som vi kan använda när vi bedömer eleverna muntligt engelska. Det finns en för 6an och en för 9an. Jag tackar och bockar!  Ladda ner den här: Muntligt nationellt prov Länk till annan webbplats.

Tack Helena!


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla