Our future jobs (del 3)

#ourfuturejobs

Här kommer avslutande delen i vårt tema #ourfuturejobs. Eleverna har nu varit två veckor på PRAO och det var dags för dem att i grupp arbeta med att ta fram jobb som de tror att vi kommer att arbeta med 2057. 

Första delen kan du hitta här Our future jobs del 1 och 2.

Eleverna arbetade i grupper om 3-4 elever, och alla diskussioner var självklart på engelska. Det var fritt fram för eleverna att skapa precis vilka jobb som helst. Arbetet med att skapa de nya jobben tog en lektion ungefär.

Nedan är upplägget så som jag gjorde det med min 8a:

Part 3 How to write a cover letter

Today your groups will present the jobs you have created.

 1. Pretend that you are the managing directors of a company. This company has 3-4 managing directors! You have created a new job that you would like to introduce. You hope that many people will be interested in working with you and you need to make your presentation interesting.
 2. The rest of the class will listen to your presentation and they pretend to be interested in your job. You have to take notes to remember which job you would like to get. You have to ask questions about the job to be able to understand if the job is something that you are interested in. (We are 20 students and the presentations and questions lasted about one lesson. Every group presented their job in front of the class and it felt ok for them.)
 3. Everyone: You are going to apply for one of the future jobs we created in class. You will need to write a formal cover letter, but also create something that draws attention to you. Why should YOU be employed?

Two tasks:

 1. Write a formal cover letter. You write in school, and not at home.
 2. Create a Videolog where you talk about yourself and show the employer why you are the best person to hire! (Vlog is ok to create at home)

Deadline: 
Vlog: ...
Cover letter: ...

How to write a formal cover letter? 

First of all, discuss the questions below in your groups.

Take a look at the picture below:

 • How does the letter start?
 • How does the letter end?
 • How does the author present herself?
 • Would you like to employ this person? Motivate why/why not.

We will then, together in class, take a look at the text and talk about the questions. You have written a cover letter during your Swedish lessons, remember?

Source: WikiHow.com

The basic elements of a cover letter

 • Greeting: Address your cover letter to the proper person.
 • Opening: Write a personable, inviting opening paragraph that highlights how your skills are a perfect fit for the job.
 • Hook: Highlight your past achievements as they relate to the job you're applying for.
 • Skills: Highlight additional relevant skills, such as computer languages or certifications.
 • Close: Briefly recap your strengths as a candidate, and include your contact information.  (monster.com Länk till annan webbplats.)

Create a VLog:  

 1. You may record your Vlog at home.
 2. Think of the jobs that were presented in class. Which job are you interested in? Use your Chromebook and record a video where you tell the employer why they must hire You!
 3. Talk about yourself and your qualities and try to convince the employer why this job is meant for you.
 4. The video should be 1-2 minutes.
 5. When you use your Chromebook use the extension Screencastify and switch from desktopto cam. Scroll down and make sure that you can see: Camera: Select. Press select and choose Integrated web camera.
 6. When you are ready to record, press the black icon for Screencastify and start recording.
 7. Share your film with me in Google Classroom.

De flesta av grupperna skapade jobb som hade med robotar att göra. Det fanns robotstädare, robotmontörer, personer som åkte runt till olika företag och lagde trasiga robotar samt forskare som designade nya robotar. Eleverna var mycket engagerade i uppgiften och tyckte att det var en givande.

Resultat

Nedan kan ni se några av de Vlogs som eleverna har skapat. Jag har frågat eleverna och endast de elever som har gett sitt tillstånd är publicerade här. Tyvärr är det ännu ingen av tjejerna som vågar visa upp sitt arbete för riktiga mottagare som ni är i bloggen och därför är det bara killar.

Filmerna är ok att använda om ni vill visa som exempel för era elever hur de kan göra.

Eleverna går som sagt i år 8 och det är en grupp som är otroligt rolig att jobba med. Jag tycker de är grymt duktiga - hoppas ni håller med?!

Mer inom ämnet


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla