Att använda läromedel som lärare är inte sämre!

Du är inte en sämre lärare för att du har valt att använda läromedel i din undervisning. Tvärtom brukar jag rekommendera lärare att göra det framförallt om man är ganska ny i yrket. När du läser bloggar och befinner dig i sociala medier så kan du lätt få uppfattningen att det är "lite bättre" att arbeta helt utan läromedel. Jag vill med denna text höja ett varningens finger för att arbeta utan läromedel.

Det är absolut inte bättre att köra med kopior och lösblad utskrivna från icke granskade sidor på nätet. Läromedel är oftast noga genomarbetade och följer en tydlig progression kring vad eleverna ska kunna. Om du följer ett läromedel som är uppdaterat så följer det LGR 11 och du kan känna dig trygg med att dina elever får texter etcetera på rätt nivå.

Om du väljer att arbeta helt utan läromedel behöver du vara väldigt insatt i LGR 11 och ha klart för dig vilken väg du och dina elever ska gå. Jag menar att man noga behöver tänka igenom varför man väljer att arbeta utan läromedel och motivera för sig själv varför du väljer att arbeta så. Personligen blir jag lätt uttråkad av läromedelstexterna och blir jag uttråkad blir jag inte en bra lärare. Jag väljer därför oftast att skapa mina egna teman utifrån sådant som engagerar mig och mina elever.

Alla grupper klarar dock inte att arbeta utan läromedel. De behöver tryggheten i att ha ett läromedel att hålla sig till. Just nu har jag en undervisningsgrupp där vi arbetar med läromedel och ganska traditionellt med att läsa texter och göra uppgifter tillsammans i arbetsboken. Det är en grupp som är ny för mig och de behöver mycket struktur för att fungera. Alla har egentligen varsin Chromebook, men jag använder dessa sparsamt med den gruppen. En del grupper behöver tränas i att använda digitala verktyg och då introducerar jag dessa långsamt och endast mycket styrt och lärarlett.

Mitt råd till dig som är ny i yrket är att följa ett läromedel och först när du känner att du är varm i kläderna göra avsteg och ta in annat material.

För dig som vill göra avsteg från det tryckta läromedlet finns det bra och gratis sidor du kan använda. Jag som undervisar i engelska plockar gärna material från  https://webenglish.se/   Länk till annan webbplats.  och  http://www.kimstudies.com/ .  Länk till annan webbplats.

Som gratis läromedel i engelska finns även http://class.ef.com/  Länk till annan webbplats.EFs läromedel är främst för gymnasiet, men sedan någon vecka tillbaka har de släppt lektioner även för år 9. Jag hoppas att det inom kort även kommer material för år 7 och 8.

Vill du använda färdiga lektioner oavsett ämne finns http://lektionsbanken.se/ Länk till annan webbplats. .

Ovanstående sidor och läromedel har personer som granskar och håller koll så att lektionerna matchar LGR 11, vilket jag tycker är viktigt.

Tänk igenom varför du vill arbeta utan läromedel och om du då kommer fram till att du vill, så gör en tydlig plan, gärna med ett årshjul så att du har koll på kunskapskrav, centralt innehåll och ditt ämnes syfte. Det är väldigt lätt att hamna i fällan att eleverna blir engagerade och tycker att ditt tema är roligt - så roligt att både du och eleverna glömmer bort lärandet och bedömningen. Det är inte roligt att i december stå med skägget i brevlådan och inte ha koll på vad eleverna har lärt sig och kan inför betygssättningen.

Med hopp om ett bra och givande läsår!


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla