Global Goals – ett paraplytema

Höstens stora tema för år 8 har varit att arbeta med FNs globala mål. Länk till annan webbplats. Vi har arbetat med det som jag brukar kalla "paraplytema". Med det menar jag att vi lärare bestämmer vad temat ska vara och vad som ska ingå, men varje ämne gör olika saker. Det är den övergripande rubriken och temat som är samma. Teman kan ju genomföras på många olika sätt och vanligast är nog att eleverna gör samma sak på de lektioner man har bestämt ska ingå i temat.

Fördelen med "paraplytema" är att varje lärare har lättare att få in det centrala innehåll och de kunskapskrav som krävs i just sitt ämne, vilket blir enklare när eleverna ska bedömas. Det kräver också mindre gemensam planeringstid.

Detta tema pågick från vecka 42 till vecka 49 och eleverna arbetade med temat på svenskan, SO:n och engelskan. På svenskan fick eleverna genomgång av olika texttyper och fick lära sig hur dessa skrivs. Slutuppgifterna för eleverna var att i SO skapa en bok utifrån FNs globala mål Länk till annan webbplats. där texttyperna ingick och i engelska skrev eleverna nyhetsartiklar.

I engelska har eleverna arbetat med att läsa, tala, lyssna och skriva utifrån The Worlds' largest lesson Länk till annan webbplats.. Sidan är en riktig guldgruva och det finns färdiga lektionsplaneringar att använda. I både SO och engelska valde vi att använda material därifrån.

Av en slump upptäckte jag att mina elever skarpt gillade Michael Jackson. Ganska förvånande tyckte jag, men perfekt för att inleda ett miljötema! I blogginlägget här:  Heal the World Länk till annan webbplats. finns hela det inledande upplägget. Vi hade en hel del muntliga diskussioner kring tolkningarna av låtarna och vad eleverna själva kan göra för att ta hand om vår planet.  Vi tittade till exempel på:

Elevernas uppgift i engelska var att skriva en nyhetsartikel eller göra ett reportage. Här hittar du hela uppgiften: Bruuns klassrum Länk till annan webbplats.. Eleverna ville inte att deras texter på engelska skulle publiceras så därför finns dom inte här.

Eleverna har skrivit utkast och arbetat med sina texter på både svenskan och SOn och även gett kamratrespons på sina texter. När eleverna ansåg att de vara klara skapade de en bok i Bookcreator. Tidigare har Bookcreator endast funnits som app men nu kan du använda den via datorn och webbläsaren Chrome. Helt perfekt för att skapa multimodala böcker, då du väldigt enkelt kan infoga bild, film, ljud och text.

  • Öppna Google Chrome
  • Gå in på app.bookcreator.com
  • Logga in som lärare
  • Skapa ett bibliotek för din klass (ett bibliotek med 40 böcker är gratis, därefter kan du välja att arkivera böckerna och börja om).
  • Bjud in eleverna med hjälp av en kod.
  • Eleverna skapar böcker enskilt eller i grupp och när dom är klara går du in i din lärarvy och klickar i dom böcker som ska sättas ihop till en. Du ser tydligt hur man gör när du arbetar med det.

Nedan kan du se boken som våra elever skapade. Nästa gång ska vi lärare vara tydligare kring riktlinjerna hur boken ska se ut layoutmässigt. Det blev inte jättebra med tex gul text ovanpå en mörk bild då det blir svårt att läsa. I övrigt tycker vi att eleverna har gjort en bra och väldigt fin bok. Boken är bläddringsbar om du klickar på den och det är helt ok om du vill använda den som modell för dina egna elever: 

GlobalGoals1718 – Sverige och Afrika Click to read this book, made with Book Creator https://read.bookcreator.com


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla