SPEAK – if you see something, say something

Före jul talade jag på en konferens i USA, där fick jag inspiration till det tema som min årskurs åtta arbetar med nu: SPEAK - if you see something, say something. Jag var där när #metoo rörelsen var som mest högljudd och lyssnade på ett föredrag som utgick från boken SPEAK skriven av Laurie Halse Anderson.

Publicerad Av

Boken handlar om Melinda, en tonårstjej som är på en fest där något inträffar som gör att Melinda känner sig tvingad att ringa polisen. Hon blir utsatt och utfrusen av sina kompisar då hon inte kan förmå sig själv att berätta varför hon ringde polisen. 

I USA är boken väldigt populär och den har vunnit flera priser. Även om den gavs ut redan 1999 så är temat i boken fortfarande högaktuellt. Mina elever i årskurs åtta tycker att den är bra, även om de tycker det är kämpigt då språket emellanåt är klurigt. Boken kräver att du arbetar med förförståelse och ordkunskap innan de sätter igång att läsa. Inför varje del vi läser tittar vi på svåra ord och ser till att eleverna är med på tåget.

Detta bokprojekt varar i cirka 6 veckor och i ett sådant projekt väver jag in läsa, tala, lyssna, skriva, ordkunskap och grammatik. Jag gillar att utgå från autentisk litteratur och sådant som är aktuellt i samhället då jag ser att elevernas motivation ökar när de kan se kopplingen till något som är verkligt runt omkring dem. Om din skola har avtal med AvMedia Skåne Länk till annan webbplats. så finns den tillgänglig där i klassuppsättning om 30 exemplar.

Då alla klasser är olika och uppgifter tar olika lång tid beroende på gruppen har jag inte delat upp innehållet nedan per lektion. Dela upp det och gör om det så att det passar dig och din klass. Nedan hittar du upplägget. Instruktionerna till klassen är på engelska och om något står på svenska inom parentes är det ett tips till dig som lärare. Under varje uppgift hittar du inom parentes det jag tänker att eleverna tränar på (SPEAKING, READING) osv. Del ett och två av boken har fokus på att eleverna ska tala engelska och del tre och fyra kommer vara fokus på att skriva. Genomgående är naturligtvis fokus på läsning och läsförståelse.

Jag har lånat stora delar av upplägget från en amerikansk lärare: Mrs Pilgreen. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen när det redan finns!

Så här arbetar jag med boken:

SPEAK

Årskurs: 8

Tid: 2 lektioner per vecka á 60 minuter i 6 veckor.

Introduction

Watch the film below.
What comes to your mind when you see the film?
Write down your thoughts individually.
Discuss your thoughts with your neighbour and together write your thoughts in a Padlet (som lärare skapar du en Padlet via Padlet.com och låter dina elever skriva sina tankar i den)
We will then discuss the film in class. Keep your notes so you are able to participate in the discussion.  (SPEAKING)

Below you see 10 statements. Read the statements and then respond to each statement by putting a plus sign (+) if you agree, a minus sign (-) if you disagree and a question mark (?) if don't know.
- Work individually.
- Turn to your neighbour and compare what you have written. Discuss the statements where you don't think the same
- We will then discuss the statements in class. (SPEAKING)

(Gå igenom påståendena i helklass och kolla så att eleverna förstår orden. Vet eleverna tex vad "being withdrawn" betyder?)

(From mrjeffery.com)

Take a look at the picture below. It is a cover of a book called Speak written by Laurie Halse Anderson.

What do you think the book will be about?

Before we start reading we will take a look at Quizlet and vocabulary.   Länk till annan webbplats.

I will read the first chapter aloud.

While reading 

Write down words you don't understand and make your own wordlist -one wordlist per part of the book. There are four parts.
You can create your own in www.quizlet.com Länk till annan webbplats. or write in a Google document.

I want you to hand in your wordlist to me in Google Classroom. I want you to have at least 20 words per part of the book.  (VOCABULARY).

You need to read at least 40 pages per week. 

After reading Part 1 

When you are finished, I want you to write a short summary, about 150-200 words. Write individually and hand in your Google document in Google Classroom.

 • What has happened so far?
 • Who is the main character?
 • What do you think about the character?
 • What do you think about the book so far?
 • Why?
 • How does the novel start?

1. Choose one of the alternatives.

Does it start with…..

• somebody saying something

• a description (of the environment or of a character)

• something happening

• an explanation of the background to the story

• something else

Do you think it's a good beginning?

Why?

Was it easy or difficult to ”get into” the book?

2. Choose a quote from the book that you think is interesting, funny, irritating,...

Copy it and explain why you chose it. What happened before this quote and what happened afterwards?

3. What do you think about the author's descriptions of the environment?

Are they too long, too few, beautiful, realistic, etc? The environment is not just the landscape. It's also feelings,... Give examples and use quotes from the book! (WRITING, READING COMPREHENSION)

Work in pairs- discuss the questions below. Take notes so you remember what you have talked about. We will talk about the questions in class.

 • What happens in the cafeteria that makes Melinda run out of the lunchroom?
 • How is Melinda’s attitude in her art class different from her attitude towards her other classes?3. Describe the globe Mr. Freeman uses in his class, and explain how he uses it.

4. Describe how the students at Merryweather High School treat Melinda. Give at least three examples from the text to support your answer.


5. How does Melinda’s family communicate?


6. Describe Melinda’s new hiding place at school.


7. What did Melinda do that has caused everyone at school to hate her?


8. (p. 14) Family communication: How does communication break down in Melinda’s family? What could each person do to improve it? If you were a parent, how would communication be in your family?

9. (p. 15) How does Heather’s room express her personality?

Why does Melinda feel that her room does not express her personality? How does your room express (or fail to express) who you are?

10. (p. 20) Why do we sometimes not like people who are really good at things, like sports, music, art, or school?

Is that fair? Are adults like this? (SPEAKING, READING COMPREHENSION)

GRAMMAR 

(Innan jag ger uppgiften nedan till eleverna tar jag exempel ur deras texter och visar två - tre meningar på tavlan. Vi hjälps åt och tittar på vad som är fel och hur meningen måste skrivas om för att bli korrekt.)

You will work in groups of three and you will get three anonymized copies of the summaries you wrote. You need to go through the texts sentence by sentence. Help each other and make sure everyone in the group understands what you do. Is the sentence correct? Is/are, has/have, verb forms? Spelling?

Do you understand the text? What does the author need to improve? Give examples and remember to be polite.

When you are finished hand in the texts to me.

You will then get your own text back.

Homework is to re-write and improve your text. Hand in your text to me when you are finished.

Before reading part 2 

Take a look at the vocabulary: Quizlet part 2 Länk till annan webbplats.

What do you think will happen in part 2? Discuss with your neighbour. Take notes!

While reading 

Read until p. 92

You can choose if you want to read on your own or together in your groups.
Remember to make a word-list with 20 words you don't understand or don't know how to spell.

After reading

Below you find questions that I want you to discuss. Prepare the questions at home so you have something to say in class.

You are going to talk about the questions in pairs and I want you to record your discussion and hand the discussions in to me in Classroom. (Eleverna har egna Chrome-books och spelar in sig själva med hjälp av Screencastify. Det blir automatiskt en liten film med en länk som de lämnar in i Google Classroom.)

The discussion will be assessed.

 1. What book does Melinda read on Halloween instead of going trick-or-treating?
 2. The school has decided to change the school mascot four times. List all three previous mascots that have been used and explain why the school felt that they had to change each one.
 3. What author has the school district banned from the school library?
 4. Explain why David Petrakis walks out of Mr Neck’s class. Give enough details in your answer to fully explain why he is upset.
 5. Describe the art project that Melinda makes with turkey bones.
 6. Why does David Petrakis video his social studies class?
 7. Who is the “IT” Melinda refers to?
 8. Are we sometimes different people on the outside than we are on the inside? How? Why is this true, do you think?
 9. Who is a “real” American or Swede? What do you think of Mr Neck’s opinion? Going by his definition, are some of you not really Swedes? How does that seem to you? (SPEAKING, READING COMPREHENSION)

Del 3 och 4 kommer i ett annat blogginlägg när vi är klara med boken.


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla