Spännande webbinarium som sätter fart på skallen!

Ett spännande webbinarium startade Saras tankar kring hur vi behöver tänka när vi undervisar kring hur eleverna skriver.

Publicerad Av

I veckan som gick tittade jag på ett webbinarium om  Technology in Langauge Acquisition Research and Pedagogy där min kollega Shannon Sauro från Malmö universitet och Volker Hegelheimer från Iowa State University talade. Webbinariet sändes via TESOL i USA. (Se webbinariet i sin helhet här: http://www.ssauro.info/2018/03/08/tesol-webinar-on-technology-in-language-acquisition-research-pedagogy/ Länk till annan webbplats. )

Shannon pratade som vanligt engagerat och intressant om sin forskning kring Fanfiction. Om du inte har provat att skriva fanfiction med dina elever är det hög tid. Eleverna älskar det! Om du vill veta mer om Fanfiction och få ett färdigt upplägg till högstadiet har du det här: 

Som ni ser kommer inte hjälpmedel som Grammarly in förrän textens första utkast är klart och har fått respons av antingen dig som lärare eller en vän. Mycket intressant tyckte jag. Volker menar också att eleven bör lämna in den feedback som Grammarly har gett eleven tillsammans med den version av sin text som är skriven utan Grammarly. Jag funderar mycket kring detta med vad som är elevens kunskap, hur de lär sig bäst och när och hur de digitala verktygen ska användas och införas. Vad lär sig eleven när alla hjälpmedel är påkopplade från början och eleven okritiskt kan klicka sig igenom sin text och få den rättad? Jag har bland annat skrivit om det här: 

AWE betyder för er som undrar: Automated Writing Evaluation och där ingår verktyg som Grammarly, men också The Writing Mentor som Volker pratar om i webbinariet.

The Writing Mentor
Samtidigt som jag har en kritisk inställning till användandet av alla hjälpmedel ser jag stor potential i användandet av dessa. Det gäller dock att tänka klokt kring dem och främst fundera över bedömningen. I engelska provar jag nu ett nytt sätt.

Eleverna har fått stöttning och modelltexter. När undervisningen kring en texttyp är klar och de förväntas stå på egna ben skriver de enligt följande modell:

  • Eleverna skriver sin text i ChromEx. Där kommer eleven inte åt internet och har inga hjälpmedel alls. Inte ens rättstavningskontroll.
  • Jag tittar på texten och bedömer den.
  • Eleverna får bearbeta sin text på olika sätt. Ibland enskilt, ibland i grupp, ibland ger jag respons. Det viktiga är diskussionen kring texterna och att de förstår varför de gjort grammatiska misstag eller stavfel och lär sig av detta till nästa gång vi skriver. Här använder eleverna ett Chrome add- on som heter The Writing Mentor Länk till annan webbplats.. Det är ett gratis tillägg som du hämtar inne i Google dokument. The Writing Mentor är väldigt enkel att använda och ger eleverna en bra överblick över en texts olika delar och vad som behöver förbättras.
  • Eleverna arbetar med sina texter och förbättrar dem enligt Writing Mentors och kompisarnas råd.

När det gäller bedömningen är det två olika delar inom skrivandet som jag tittar på: t.ex. skriftlig interaktion och att kunna förbättra egen text. Det jag ibland ser är att lärare ändrar sin bedömning på interaktionen efter det att eleven förbättrat sin text med hjälp av antingen kamratrespons, lärarens eller datorns respons. Jag menar att man inte kan tänka så. Det måste ju vara elevens grundkunskaper du bedömer, sedan lär sig eleven av sina misstag och av responsen och det bär frukt nästa gång eleven skriver.

För dig som vill prova The Writing Mentor fungerar det så här:

  • Gå till Google dokument. Klicka på Tillägg.

2. Hämta tillägget The Writing Mentor


3. Klicka på tillägget och scrolla ner i texten för att godkänna villkoren.

4. För att börja använda The Writing Mentor går du in på rubriken Tillägg och sedan startar du The Writing Mentor. Då dyker bilden nedan upp och du kan vilken sorts feedback du vill ha. Vi väljer den första " a second pair of eyes"..


5.  Eleven går sedan till rutan till höger där de går igenom rubrikerna Convincing, Coherent, Well-edited etc.. Det jag gillar är att om de följer arbetsgången så är det först fokus på att textens uppbyggnad och innehåll och först på slutet kommer grammatik och stavning.


6. Sista steget är att godkänna att man gått igenom texten. Längst ner finns en ruta där man kan klicka i att man vill spara texten som PDF. Därefter skickar eleven in sin text till sin lärare igen.

Hur tänker du kring detta med att använda digitala verktyg hela tiden och i hela processen istället för som jag gör i slutet av skrivprocessen? Kommentera gärna i bloggen, då jag tycker detta är en spännande diskussion.

/ Sara


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla