Studenterna som engagerar sig för bättre lärarutbildning

Snön virvlar och snöbollarna flyger genom luften när lärarstudenterna tar en liten paus från styrelsearbetet i LR Stud Uppsala. – Vi arbetar för att förbättra lärarutbildningen och har samtidigt väldigt kul ihop. Genom LR Stud har studenter stora möjligheter att påverka, säger Clara Svahn som är ledamot i styrelsen.

Publicerad Av

När de nyintagna studenterna börjar vid universitetet undrar många vad Lärarnas Riksförbund har för funktion för studenter.

– När vi berättar om alla möjligheter vi har att påverka vår utbildning och om alla kul saker vi gör så brukar många bli intresserade av att bli medlemmar. Det är dessutom kostnadsfritt att vara medlem under studietiden så man har allt att vinna på att gå med i LR Stud, säger Clara Svahn som studerar vid ämneslärarprogrammet i historia och svenska.

LR Stud Uppsala träffas regelbundet för att diskutera sin utbildning. Då blir det tydligt vad som fungerar bra och mindre bra. Tillsammans formulerar de förslag på förbättringar, och sedan presenterar de förslagen till de personer som arbetar med lärarutbildningen vid universitetet.

– Det kan till exempel vara frågor som har med VFU:n att göra, eller önskemål om något område vi vill ska ingå i utbildningen. Vi har bra relationer med pedagogiska institutionen och upplever att våra förslag tas på allvar, säger Clara.

Om studenterna upplever att ett ämnesområde saknas i utbildningen
försöker LR Stud även arrangera föreläsningar som kan komplettera utbildningen.

– En viktig fråga för oss är att lärarutbildningen borde vara likvärdig för alla lärarstudenter oavsett vid vilket lärosäte man studerar. Just nu ser det olika ut beträffande hur mycket undervisningstid man får, innehållet i VFU:n och när i utbildningen den ligger.

Varje vecka bjuder LR Stud på kaffe i korridoren på institutionen och träffar lärar­studenter.

– Det är ett bra tillfälle för oss att fånga upp vad folk tycker om olika saker och bjuda in fler att engagera sig i föreningen. Vi berättar om allt vi arrangerar, till exempel middagar, föreläsningar och diskussionsträffar, säger Clara.


Sebastian Forsman

Studerar till gymnasielärare i engelska och historia. Tidigare engagerad i LR Stud Stockholm.

Mejla