Publicerad Av

SKL vänder upp och ner på argumentationen! Av: Richard Pettersson

För det första undrar jag varför Ingela Gardner Sundström väljer att läsa Bo Jansson fel. Hon skriver att han "ger en bild av att var tredje kommun avstår från karriärtjänster". Antingen har hon inte läst Janssons inlägg ordentligt, eller så har hon inte begripit vad hon läst, eller så väljer hon att konstruera en halmdockalänk till annan webbplats. Jansson skriver att 35 % av ombuden anger att kommunerna valt att inte söka hela det bidrag de hade rätt att söka, eller inrätta karriärtjänster alls. Ingela G S svarar att "Enligt Skolverket sökte 270 av 290 kommuner statsbidrag för att inrätta karriärtjänster redan i våras", vilket ju är totalt irrelevant i förhållande till Janssons uttalande, om man beviljas bidrag man inte utnyttjar eller inte söker hela det bidrag man hade möjlighet att söka. Det är bekymmersamt att SKL väljer att ducka den problematik som presenteras, för att istället försöka använda ohederlig argumentation i syfte att undvika att tvingas ta i sakfrågan.

Vidare hävdar Ingela Gardner Sundström att det inte är konstigt att kommunerna väljer att göra tillfälliga förordnanden av karriärtjänsterna. Jag vill hävda att det är väldigt konstigt med tanke på att regeringen tydligt uttalat att pengarna är avsedda att ligga till grund för tillsvidare­förordnanden. Hur kan man som ansvarig för SKL föra fram att det inte är anmärkningsvärt att kommunerna plockar ut medel och sedan både blatant struntar i regeringens intentioner och dessutom menar att det är självklart att man kan strunta i dessa?

Ingela G S fortsätter med att fråga "LR anklagar kommunerna att inrätta karriärtjänster efter eget gottfinnande, som om kommunerna inte lever upp till de formella kraven. Kan LR peka på någon kommun som inte följer regelverket?" Det Bo Jansson skriver är ju just att regelverket måste ändras om det visar sig att huvudmännen utnyttjar brister i detsamma för att använda karriärtjänsterna till att försämra arbetsvillkoren för lärarna! Vi har t. ex. kunnat läsa att 40 kommuner använt dessa tjänster för att förmå lärare att acceptera semestertjänster eller liknande förändring av arbetstid, i många fall utan att respektera bilaga 6. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt och måste regleras.

När SKL inte visar respekt för varken regeringens intentioner eller de intentioner som ligger bakom skrivningar gällande arbetstid så måste ju dessa intentioner skrivas om som regler - vilken annan slutsats kan vi dra? Vad vi än tycker om karriärtjänsterna i grunden, kan vi väl enas om att det inte borde vara tillåtet att utnyttja reformen för att lägga på lärare fler arbetsuppgifter utan att tydligt visa på vilka som då utgår?

Det är mycket signifikativt anser jag, att Ingela Gardner Sundström i sin replik totalt duckar frågan om förändrad arbetstid. Kanske kunde inte ens hon finna några ursäkter för hur en del huvudmän handskats med den frågan!


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla