Lärarnas status och lön – ett par frågor till våra politiker

Debatten om skolan går hög. Alla verkar vara överens om några saker: Resultaten måste förbättras, likvärdigheten måste öka och lärarnas status måste uppgraderas. När man börjar prata om hur - är man dock långt ifrån överens.

Publicerad Av

Tidningarna är överfulla med uttalanden från politiker som är eniga om att läraryrket måste vara attraktivt. Många lyfter att lönerna måste upplänk till annan webbplats. Vissa säger t.o.m att yrket måste bli friare igen, mer styrt av professionalism än av lokala huvudmäns prioriteringar - vilka ofta är ekonomiska.

I krönikor och ledare uttalar sig mediaprofiler om att lärarna måste återfå sin forna status som akademisk yrkeskår, på Twitter fylls flödet av politiker och mediaprofiler som hyllar lärares insatser och talar om att lärarna måste lyftas.

Hur?

Ja ja, jag vet att man tar bort några enstaka papper på grundskolan. Men om denna massiva mirakelkur inte räcker, vad ska man hitta på då?


Det finns stor frustration bland lärare.
Det finns stor frustration bland lärare.

Vi vet alla att ingen idag kan skapa likvärdiga och goda arbetsförhållanden för lärarna. Enskilda huvudmän bestämmer över både arbetsuppgifter och lön, det finns inga politiska åtgärder som kan slå igenom tillräckligt utan omfattande systemförändringar. Lärarnas avtal har de senaste åren vattnats ur så att det finns inte längre några gränser för vilka och hur många arbetsuppgifter man kan lägga på en lärare. Enskilda skolor kan besluta att av ekonomiska skäl öka undervisningen på lärarna med ca 20%länk till annan webbplats - absurt javisst, men inte självklart i strid med avtal. Idag är anmälan via arbetsmiljölagstiftningen den väg lärarkollektivet kan försöka gå när arbetsbelastningen blir olidliglänk till annan webbplats - våra avtal ger oss uppenbarligen inget skydd alls.

Lönerna då? Ja, karriärstjänster finns ju. Men de som t.ex. vägrar att gå med på semestertjänster, eller förstelärartjänster utan arbetsbeskrivning eller andra pålagor som huvudmännen valt att belägga dessa tjänster med - hur ska de kunna få upp sin lön? SKL talar vackert om att sifferlösa avtal ska ge utrymme för lönesatsningar och att skickliga lärare ska belönas - lönedifferentieringen ska öka.länk till annan webbplats Men SKL är ju bara en intresseorganisation. De har inget som helst att säga till om gällande de löner som huvudmännen väljer att sätta i verkligheten!

"Yrkesskickliga lärare ska belönas". Det låter snyggt, samtidigt som många kommuner fortfarande har lönepolicies som fastställer att om en lärare har haft god löneutveckling över några år som följd av att lönekriterierna uppfyllts och läraren visat stor yrkesskicklighet, ja då ska denna lärare inte ha något stort lönepåslag, kanske inget påslag alls, för då kanske "rätt lön" redan har uppnåtts. Lärarna har blivit de främsta offren för den kommunala löneutjämning som fortfarande är en del av många kommuners lönepolicylänk till annan webbplats. Skickliga lärare som haft olyckan att vara skickliga under många år, och dessutom är lojala mot sin arbetsgivare och stannar kvar på sin befattning, ska alltså straffas för detta. Så ser det ut i flera kommuner. Och SKL kan inte göra något åt det. Tyvärr finns det också rektorer, har jag fått mig berättat, som brister så totalt som chefer att de väljer att låta "rätt lön-principen", om den finns med i en kommunal lönepolicy, stå över alla andra lönekriterier och bli allenarådande. Ja, jag förstår att det är svårt att tro men det är faktiskt sant. Varför ser det ut så? Jag har hört olika skäl. Att det annars kommer att finnas lärare som närmar sig rektors lön. Att avundsjukan i kollegiet blir för stor. Att det är ett sätt att visa sig duktig inför kommunalpolitiker som tycker att lärarna har för bra betalt. Och som vanligt finns inget skydd i våra avtal mot det här.

Med rådande avtal och styrning förekommer det alltså att lärare som är yrkesskickliga bestraffas för detta istället för att belönas.

Vad säger ni politiker om detta, ni som talar så varmt om att läraryrket måste få högre status och bli attraktivt, och att skickliga lärare ska få högre lön?


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla