Behov och organisation

Vad behöver jag i första rummet för att kunna göra ett bra jobb?

Publicerad Av

Jag behöver frihet att använda mitt yrkeskunnande för att göra professionella bedömningar kring min yrkesutövning. Jag behöver få stöd och förtroende från min skolledning i detta.

Jag behöver tid att planera, utvärdera och utveckla mitt arbete. En viktig förutsättning för detta är en god tjänsteplanering som bygger på aktsamhet om kvalitet och insikter i läraryrket, inte bara på ekonomi.

Jag behöver rutiner som gör att jag kan lägga min energi på kärnverksamheten - undervisningen och mötena med eleverna - istället för att tvingas lägga stora delar av min tid på administration, vikariat, brandkårsutryckningar, att leta efter information som jag självklart redan borde haft och så vidare.

Jag behöver kvalificerad kompetensutveckling anpassad efter mina och mina elevers behov. Och nej, enbart aulasittningar eller att sitta i tvärgrupper och diskutera uppfyller inte dessa behov.

Jag behöver ha tillgång till moderna och behovsanpassade verktyg. Minst av allt behöver jag slåss mot icke-fungerande plattformar och annat otyg.

Jag behöver kunna ha välplanerade, kreativa och effektiva möten med kollegor utifrån verksamhetens behov. Inte bara utifrån en kalender eller utifrån organisationsrutiner eller arbetstid.

Jag behöver känna att mitt arbete är värt något.

1974352_10152075268807761_3695891071417860042_o

På SETT höll jag en föreläsning om hur man med enkla organisatoriska åtgärder kan verka för att uppfylla några av de behov jag nämner ovan, inom befintlig ram (det där är ett uttryck som det gått troll i, förlåt att jag använder det).

Här kan du hitta underlaget till den föreläsningen:

Föreläsning om organisationsutveckling/SETT 2014 Länk till annan webbplats.

(Denna blogg tillåter tyvärr inte att man embeddar tidsaxeln.)


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla