Tänka nytt kring läromedel

Tankar om nya sätt att skapa läromedel spirar hos många lärare idag. Många lärare jag talat med är missnöjda med tryckta läromedel som alltid ligger steget efter, digitala läromedel som bara är vanliga läromedel fast på nätet eller DVD, läromedel utan källor, dyra licenser o.s.v.

Publicerad Av

När jag var på SETT häromveckan och föreläste om Wikiprojekten - hur vi kan skapa kollaborativa, fria och levande MOOC Länk till annan webbplats.:s och läromedel i fria plattformar som redan finns på plats, var det många som kom fram och hade nyfikna frågor om de lite mer okända wikiprojekten jag talade om, som Wikiversity Länk till annan webbplats. och Wikibooks Länk till annan webbplats.. (Du kan hitta mitt underlag här! Länk till annan webbplats.) Många verkade tända på idén att skapa MOOC:s i Wikiversity, och jag fick många frågor kring hur en MOOC fungerar, och huruvida det verkligen är gångbart att låta elever, inte bara läsa kurser, utan vara med och skapa dem. Jag är i full gång med att dra igång ett sådant projekt, och om någon vill bolla idéer kring detta är det bara att höra av sig! Med hjälp av Flipp Portalen på Wikimedia Commons Länk till annan webbplats. kan också flippade kurser skapas.


Prova nya saker

Flera insåg också värdet i att skapa egna läromedel i Wikibooks. Allt från att bidra med recept från lågstadieelever till att skapa läromedel för kurser på gymnasiet diskuterades. Att själv kunna bidra, låta elever bidra, anpassa till just dina moment och ditt val av stoff - att göra ett riktigt kollaborativt läromedel - det var uppenbart att möjligheten lockade många, även om man också ser såväl mycket arbete som problem med projektet.

Nåväl, nu är Projekt Öppna Läromedel Länk till annan webbplats. på Wikibooks igång. Det finns sedan tidigare läromedel skapade för många kurser på såväl grundskolan som gymnasiet men tack vare en nytändning på Twitter i fredags där Kristian Niemi, Lars Arvidsson Sara Mörtsell och jag samlades kring en tanke och en vilja att sätta fart är nu projektet aktivt. Fler deltagare har anslutit sig.

Vill du vara med? Har du tankar kring projektet? Fler idéer? Det är bara att haka på!


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla