Bokmässan – språk, forskning och framtid

Många intryck rikare är jag nu tillbaka i min vardag och försöker summera mina upplevelser under årets Bokmässa. Bland utställarna inom skolgeschäftet (vilket det ofta känns som!) är det uppenbart att man letar efter sätt att öka användandet av digitala verktyg. Jag är själv mycket positiv till alla nya verktyg som kan leda till mer lärande. Jag är dock tveksam till att lärande uppstår bara för att ett verktyg är nytt, flashigt eller säljs in av skickliga säljstrateger.

Publicerad Av

Jag efterfrågar mer forskning, mer evidens, mer och bättre utvärderingar. Det innebär inte att jag är emot användandet av helt nya metoder och verktyg - tvärtom. Vi ska självklart prova och utveckla sådana. Men vi ska använda vår professionalism till att kontinuerligt och med hjälp av vetenskapliga metoder utvärdera vilken effekt vi uppnår med de nya verktygen och metoderna. I detta måste vi få stöd och samverkan från forskningsvärlden. Jag ser ett enormt behov av mer praktiknära forskning. Vi skulle behöva klassrumsforskning, förankrad i det svenska skolsystemet!

Elever som visar upp sitt arbete på Bokmässan

Jag ser också att det lyfts många exempel på viktigt utvecklingsarbete som äger rum ute i skolorna. Väldigt mycket jag har sett på årets Bokmässa har handlat om språkutveckling. Vi är alla språklärare skulle kunna vara ett samlande motto för årets mässa. Jag har sett elever som visat upp hur de arbetar med skrivande och nya sätt att läsa och skriva kollaborativt med nya digitala verktyg. Jag har sett lärare visa hur man kan arbeta formativt med språket i alla ämnen med hjälp av IKT, genrepedagogiken är högaktuell vilket gläder mig.

Sammanfattningsvis kan man säga att fortfarande är det i högsta grad sant att även om IKT-företag och förlag ligger på och arbetar med produkt- och metodutveckling så är det uppenbart att de främsta utvecklarna inom skolan är lärarna, i samarbete med varandra och med eleverna.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla