Publicerad Av

Hur friskolors huvudmäns organisationer är uppbyggda vet jag tyvärr väldigt lite om. Men när det gäller kommunala huvudmän väcker Fridolins inbjudan frågor hos mig. Vem vill Fridolin tala ansvar för skolutveckling med?

Kommunens budget tas ofta i kommunstyrelsen. Där sitter inte nödvändigtvis någon representant för skolan med. Denna budget fastställer ramen för skolan, och eftersom de flesta kommunala huvudmän idag har ekonomin som styrande ram - inte kvalitet - bestäms alltså skolans kvalitet, möjlighet att leva upp till lagar och styrdokument och förutsättningar för skolutveckling i kommunstyrelsen. Är det kommunalråd som Fridolin tänker bjuda in? De som bär det yttersta ansvaret för denna budget? Men som kanske aldrig haft något som helst med skola, skolbeslut eller skolutveckling att göra?

Av: Anoko (Källa Wikimedia Commons)
Av: Anoko (Källa Wikimedia Commons)

Budgeten bygger dock ofta på tjänstemannaunderlag. Dessa underlag styrs i varierande grad av politisk vilja, beroende på hur stark tjänstemannadelegation man har kontra hur drivande politiken varit. Jag har hört exempel på att man från politikerhåll pratar om "politiskt reformutrymme" vilket är den lilla pott som tjänstemännen lämnar åt politikerna att ha direkt inflytande över när tjänstemannaunderlaget till budgeten ställs samman och formas kring olika typer av fasta kostnader och investeringar. Jag talade med en luttrad kommunpolitiker som menade att det politiska reformutrymmet i dennes kommun brukade ligga på ca 5 miljoner. Totalt. Då kan man fråga sig, är det kanske chefsekonomen i kommunen som ska bjudas in av Fridolin, om det är så att det de facto är den tjänstemannen som gör budgeten och som alltså avgör vilket utrymme som ska finnas för skolan att uppfylla lagkrav, erbjuda kvalitet och arbeta med skolutveckling?

Eller är det ordföranden i den nämnd som ansvarar för skolan som ska bjudas in? Det kunde ju låta logiskt. Men ordföranden i nämnden har kanske inget inflytande över den ekonomiska ramen och därmed utrymmet för att bedriva skola med kvalitet eller bedriva skolutveckling. Det finns kommuner där det enda politiska uppdraget för nämnden är att hålla ekonomisk ram, ofta med ett sparbeting. Dessa politiker som ofta med en innerligt god vilja vill ge förutsättningar för skolan att leva upp till skollagen tvingas fatta beslut som leder till motsatsen. Ofta är också de personer som sitter i politiska nämnder fritidspolitiker som kanske fullständigt saknar erfarenhet av skolan som organisation och verksamhet. De tvingas därför lita på tjänstemannaunderlagen, och kämpa med ständiga besparingskrav. Är det dessa som Fridolin vill ha dialog om skolutveckling med?

Jag tycker att Fridolins tanke är god. Självklart ska vår utbildningsminister diskutera ansvar för skolutveckling med skolans huvudmän.

Dagens huvudmannakonstruktion innebär dock att det finns stora svårigheter med att urskilja vem som faktiskt är ansvarig, och vem som har såväl resurser som kunskap och befogenheter att på riktigt ta ansvar för skolan och skolans utveckling.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla