Tid

Jag skulle vilja ha ett system som tillät mig att boka elever. Sådär ni vet som universitetslärare i England som kan kalla elever till tutorials, samtal, på tumanhand eller i mindre grupp.

Publicerad Av

Jag vet skolor som infört pass på schemat där elever kan boka lärare. Elever som behöver stöd, har missat undervisning eller vill fördjupa sig kan komma på lärarens öppna veckopass och jobba. Jag har aldrig provat det systemet, så jag kan inte uttala mig om det mer än att jag tänker att det måste finnas en risk att de elever som behöver detta stöd bäst inte är de elever som bokar lärarens tid.

Mitt problem när jag vill hjälpa en elev eller några elever i en grupp som jag ser skulle behöva min tid för anpassad undervisning är faktiskt sällan att jag saknar tid. Jag kan för det mesta prioritera och planera på ett sådant sätt att jag kunde skaka fram tid för enstaka tutorials. Problemet är att mina elever inte har den tiden.

Hur ska jag, eller någon annan för den delen, kunna erbjuda tutorials eller dylikt till en elev vars schema ser ut så här:

Vad kan man då göra?

En möjlighet är att dra in på utbildningens bredd. Jag vet att detta är en utmanande tanke, och jag själv är en varm anhängare av tanken om den brett bildade renässansmänniskans utbildning, men samtidigt så är inte mängden kurser i en gymnasieutbildning huggen i sten. Genom att ta bort en kurs eller två (jag tänker inte ta diskussionen om vilka, men eftersom jag undervisat på IB har jag egen erfarenhet av att det faktiskt fungerar utmärkt att ge en högkvalitativ gymnasieutbildning som innehåller färre än hälften av de kurser som ingår i en svensk gymnasieexamen) kunde man skapa utrymme hos eleverna för individanpassade tutorials, fördjupningar etc.

En annan, kanske rimligare metod, vore att förlänga skoldagen. Genom att lägga ut en faktisk arbetstid på 8 timmar om dagen för eleverna kunde man skapa utrymme för såväl tutorials som läxläsning på arbetstid. Ofta hör jag att detta skulle omöjliggöras av t.ex. de avtal som finns med skolskjutsarna, eller av att skolans lokaler hyrs ut efter kl 4. För mig är det dock orimligt att förutsättningar för lärande ska vara avhängiga av bussbolag.

När jag nu planerar terminsuppstarten och funderar på hur jag bäst ska kunna möta mina elevers behov önskar jag att jag kunde börja med att boka tutorials - både med några enskilda elever och med några smågrupper. Och det stora hindret för detta i just min situation är faktiskt inte mitt schema - utan deras.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla