I hear you!

Jag har flera elever med olika former av hörselnedsättningar. För någon månad sedan fick jag en utbildning där personal från hörandeenheten gick igenom hjälpmedel, hur man som lärare kan planera och utföra lektioner för att en elev med en hörselnedsättning ska ha så goda möjligheter som möjligt att följa med fullt ut, hur man kan möblera klassrummet o.s.v. En mycket bra genomgång, som blev ännu bättre av att några av våra elever med hörselnedsättningar deltog och kom med förslag, konstruktiv kritik och funderingar.

Publicerad Av

Utöver hörselslingor och ljudanpassade lektionssalar har jag insett att det finns mycket jag som lärare kan göra för att underlätta för elever med hörselnedsättningar. Här följer några funderingar:

Foto: Claes Wallin
Foto: Claes Wallin

* Jag kan planera så att genomgångar som kräver en hög grad av koncentration kommer tidigt under lektionen, och gärna tidigt på dagen. Många elever med hörselnedsättningar vittnar om att även om man har tillgång till goda tekniska hjälpmedel som hörslingor etc. så blir man "hörseltrött" som en elev uttryckte det. Den högre grad av koncentration som krävs för att medvetet sålla bort runtomkringljud, fokusera på ljudupptagning, följa med visuellt för att koppla det man ser till det man hör o.s.v. innebär att risken ökar för att man som elev med en hörselnedsättning ska bli trött och få nedsatt koncentrationsförmåga längre in under en lektion eller vid slutet av dagen.

* Många av mina elever som har nedsatt hörsel har uttryckt stor glädje över the flipped classroom. Genom att eleverna får korta genomgångar i läxa inför ett arbete kan de lyssna om ifall de missar något, de kan höja volymen och pausa och de kan välja att lyssna på genomgången när de känner sig utvilade och har tillgång till ett tyst och lugnt rum att arbeta i.

* Många lärare har också upptäckt nyttan av att spela in sina lektioner. Genom att spela in lektionerna kan elever som inte kan närvara ta till sig lektionen i efterhand, elever som vill repetera kan gå in och lyssna på önskade delar av lektionen, speciallärare och specialpedagoger kan få tillgång till lektionsmaterialet för att bättre samarbeta med läraren och bättre möta upp eleverna utifrån den ordinarie undervisningen. Våra elever med hörselnedsättningar har dock haft svårt för att dra nytta av de inspelade lektionerna då ljudet blir för dåligt om man använder den inbyggda mikrofonen i datorn för att göra inspelningarna. Med en enkel lösning kan man dock som lärare ha en liten mikrofon eller mygga kopplad till datorn som ger utmärkt ljud till inspelningen av lektionen. På så sätt kan de inspelade lektionerna även bli ett stöd för elever med hörselnedsättningar som vill repetera, eller som vill lyssna om på en lektion. På gymnasiet är detta mycket värdefullt eftersom vi sällan kan styra över när på dagen vi har viktiga genomgångar, utan schemat kanske gör att jag är tvungen att ta en viktig diskussion sist på dagen!

"Jag vill jättegärna lyssna men jag orkar inte höra", sa en gång en elev med hörselnedsättning till mig. Idag hade jag haft mycket större möjligheter att hjälpa den eleven, än jag hade då för 10 år sedan.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla