Auskultation – på nytt sätt

Idag har jag haft det stora privilegiet att ha en förälder som auskulterade Länk till annan webbplats. hos mig. Den här föräldern kontaktade mig i förra veckan för att ställa lite frågor runt det gymnasieval som förälderns 15-åring just står inför. Det var praktiska frågor kring meritpoäng, individuella val och språkutbud. Bra frågor som snabbt ledde oss in i ett samtal om pedagogik.

Publicerad Av

Den här föräldern var väldigt intresserad av tankarna bakom våra metodval, utvecklingsidéer - på ett mycket konstruktivt och positivt sätt som innebar att vi kunde prata undervisning förutsättningslöst, framåtsträvande och givande. Det slutade med att jag bjöd henne att komma och vara med på en lektion. I morse kom hon, och var med på en lektion med mina ettor, i Kultur- och idéhistoria.

Hon presenterade sig snabbt och eleverna hälsade henne glatt välkommen (de var tillfrågade i förväg). Till dagens lektion hade eleverna sett en kort film i läxa, som handlar om utställningen Entartete Kunst, den utställning där nazisterna ville göra upp räkningen med modernismen, och visa på hur överlägsen det nazisterna ansåg var urgermansk konst var som konstriktning.

Vi började med att göra en gemensam Answer Garden, där eleverna lyfte begrepp, innehåll och frågor hämtade från filmen, som de ville utveckla i en klassrumsdiskussion. Medan deras Answer Garden (AG) växte fram kunde jag göra några små justeringar i min Prezi så att den följde det eleverna ville lyfta. Tillsammans diskuterade vi oss sedan igenom Expressionismen, Amerikanization, Blut und Boden, Neue Sachlichkeit och modernismens problem. Vi förankrade i bildexempel från Nolde, Dix och Riefenstahl och i textexempel från Hitler, Nietzsche och Diktonius. Eleverna drev diskussionen vidare genom att koppla samman varandras inlägg från vår AG med det vi talade om i klassrummet.

Början på vår Answer Garden
Början på vår Answer Garden

Till slut gick eleverna igen in och kompletterade den gemensamma Answer Garden med tankar, begrepp och förklaringar som de ville lyfta som intressanta från vår diskussion. Jag har också spelat in klassrumsdiskussionen som en screencast med min Prezi, och läxan blir nu att sammanfatta lektionen skriftligt utifrån filmen, screencasten och AG:n så att begrepp, förändringsprocesser, personer, händelser och tankeströmningar synliggörs. Detta görs i ett gemensamt Google Doc.

Det var väldigt spännande att sedan få återkoppling från min auskulterande gäst. Flera av hennes observationer tar jag med mig:

* Hon sa att när hon gick i skola var en genomgång en situation där läraren är aktiv, eleverna passiva. Hon gladdes åt hur de verktyg klassen använde tydligt visade att alla elever var aktiva under hela lektionen.

* Hon såg att lektionen byggde på, och lyckades, just för att alla elever förberett sig och gjort läxan (d.v.s. sett filmen). För mig som använder flipped classroom som en metod känns det som en mycket positiv bekräftelse att en auskultant kan identifiera basen och strukturen, och också uppfatta att den är framgångsrik. Särskilt konkretiseringen av elevernas tankar, och den synliga återkopplingen, hade hon uppmärksammat.

* Hon förvånades över elevernas orädda sätt att ge sig i kast med svåra textstycken. Hennes reflektion var att eftersom eleverna hela tiden var aktiva i diskussionen så behövde de ingen startsträcka när jag kastade in textmaterial - de fick en flygande start. Min egen reflektion är också att jag tror på den gemensamma läsningen, där alla är aktiva och deltar i tolkning och uttydning av det man läser. Ingen lämnas ensam med begreppen...

* Hon sa att det var uppenbart att eleverna var inställda på att lära.

Detta sista gjorde mig mycket glad.

Jag tror på kollega-handledning. Jag tror på närvarande skolledare som kan se och återkoppla på min undervisning. Jag har aldrig tidigare funderat över att ha föräldrar som auskulterar. Jag ska klura vidare på detta.

Men just idag var det en härlig känsla att ha en blivande klassförälder i klassrummet, och att få konkret och nyanserad återkoppling över en kopp kaffe.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla