Att skildra det som är svårt

Musik används ofta som verktyg för att förstärka känslan i en bild, en text eller en film. Många poeter, t.ex. Nobelpristagaren Tomas Tranströmer, har jobbat med att framföra dikter till musik. När vi gör ett bildspel om vår sommar lägger vi gärna till en låt för att förtydliga vilka känslor vi vill förmedla. I film används musik för att skapa spänning, eller förstärka en känsla av t.ex. glädje eller sorg.

Att beskriva känslor, personer eller händelser kan vara svårt, om man vill undvika det förenklande, generaliserande och banala. Att skriva om svåra eller starka känslor, att analysera flyktingkatastrofen eller rädslan man kan känna efter ett fruktansvärt mord på Blomberg, kan kännas övermäktigt om man vill åstadkomma något som inte är varken ytligt eller okänsligt.

Vi ska arbeta med att använda bild och musik för att förstärka, fördjupa  och förtydliga våra skildringar och analyser av en historisk person, händelse, företeelse eller process.

Börja med att titta på inslaget om Sveriges erkännande av Palestina Länk till annan webbplats.:  Ta reda på översiktligt:

  • Vilka var regeringens främsta argument för att erkänna Palestina?
  • Varför blev erkännandet globalt uppmärksammat?
  • Vilka argument fördes fram från t.ex. USA och Israel emot detta erkännande av Palestina?

Reflektion

Hur hade man så stringent som möjligt kunnat presentera argumenten för och emot ett erkännande av staten Palestina? Vilken tolkning av Sveriges beslut anser du är den mest trovärdiga? Varför? Hade en text med en förankrad analys av detta nyhetsinslag, tillsammans med inslaget, gett olika intryck om den hade haft som bakgrundsmusik Lennons "Give Peace a Chance" Länk till annan webbplats. eller Imperiet/Hoola Bandoola "Fred" Länk till annan webbplats.?  Hur kan musik användas för att påverka läsningen eller förståelsen av händelsen?

Uppgift

Välj en person, en händelse, företeelse eller process i historien som du vill fördjupa dig i. Utifrån ett relevant källmaterial ska du sedan författa en presentation med analys av ditt ämne. Din text ska förtydligas med hjälp av ett visuellt material, bild eller film. Kärnan i innehållet, din slutsats och läsart Länk till annan webbplats., ska förtydligas med hjälp av ett musikstycke du väljer. Om du t.ex. har skrivit om Marie Antoinette ska du inte i första hand leta musik om 1700-talet, eller om henne, utan musik som knyter an till och förstärker det viktigaste i din slutsats om henne. Kanske att hon var en människa som hade allt, och förlorade det. Skulle en sådan artikel gå att förtydliga med tex "Me and Bobby McGee" Länk till annan webbplats.?

Din redovisning ska alltså innehålla:

  1. En text, med noter och källista, som presenterar och analyserar ditt ämne. Presentationen ska ta ställning till minst ett par möjliga tolkningar och knyta an till historieteori.
  2. En illustration - en bild, en film e. dyl.
  3. En länk till ett musikstycke som du anser förtydligar och förstärker din analys av ämnet. (Om du använder ett musikstycke du har gjort själv, eller en kompis har gjort och gett dig lov att använda, behöver du inte använda en länk utan kan lägga in själva låten.)
  4. En avslutande sammanfattning kring hur du valde musiken, och varför.
  5. Källkritik som bilaga.

Uppgiften är formulerad utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i Historia 2b kultur. (Red. Länken fungerar inte längre.)


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla