Lärare – för att jag tror på framtiden.

Vi var många som vaknade till sorg idag. Våra tankar går till alla som drabbats, offren och deras nära och kära. Men våra tankar går också till våra egna, till våra barn, och vi undrar vilken framtid våra barn ska få leva i - hur ska deras värld se ut? Vi är många som känner rädsla idag, och ilska över att mänskligheten ska behöva leva med terrorismens skräck och förödelse.

Som lärare har jag det stora privilegiet att varje dag få möta framtiden i form av våra barn och ungdomar.

Jag har möjligheten att i mitt yrke få lyfta demokratins grundprinciper, och leda och delta i ett ständigt pågående arbete med att stärka och utveckla vårt gemensamma ställningstagande för frihet, jämlikhet och broderskap. Jag får möta elevernas frågor och oro, men också deras hopp och tillförsikt. I skolan kommer vi nästa vecka att få möta våra elevers reaktioner på Parisattackerna, många lärare kommer att ägna helgen åt funderingar kring hur vi på bästa sätt ska ta vara på just elevernas hopp och tillförsikt i de samtal som kommer att uppstå ur deras rädsla, sorg och vrede. Ur våra undervisningsämnen kommer vi att hämta de exempel som låter oss utveckla en kritisk, välgrundad och komplex diskussion, ur vår professionalism kommer vi att hämta verktygen för att föra den metodiskt, konstruktivt och respektfullt.

Den svenska skoltraditionen bygger på en stark humanistisk grund, tron på upplysning, empati genom förnuft. Inom en sådan skola kan jag verka som lärare med en stark tro på framtiden.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla