Interaktiv historia och historiebruk

Pedagogiska spel är vanliga för lägre åldrar, men interaktiva spel som på ett konsekvent och tydligt sätt bygger på lärande är mer ovanliga för högstadium och gymnasium. Kanske är marknaden för liten för att det ska vara intressant att utveckla sådana spel, kanske är det svårt att inom skolans ram träna mer abstrakta och utvecklade insikter i ämne med hjälp av spel.

Publicerad Av

Jag har hittat några spel som fungerar bra för att introducera vissa moment i historia, och också spel som kan användas för att diskutera historiebruk. Med tanke på skolinspektionens rapport som visar att historiebruk är en eftersatt del av historieundervisningen kan spelen vara en ingång till att lyfta begreppet i relation till IKT, en ingång som många elever idag är väl bekanta med då studier över elevers bruk av datorer och internet visar att en övervägande del spelar spel. Länk till annan webbplats.

foto: Richard Pettersson

Många bra spel baserade på historia är tyvärr alldeles för dyra för skolor att köpa in, även om en del bolag säljer skollicenser. Ett annat problem är att dessa spel tar lång tid att spela, och ofta kräver färdigheter kopplade till spelandet i högre grad än färdigheter kopplade till historieämnet.

Jag vill tipsa om några spel som finns tillgängliga gratis via nätet, och som skapats för att utveckla historiemedvetande främst hos amerikanska mellan- och högstadieelever utifrån deras kursplaner. Spelen tar ca en timme att spela. Ni finner dem via Mission US Länk till annan webbplats. där man presenterar både syfte med spelen och vilka muséer, utbildningsinstitutioner etc som deltagit i utvecklingen av spelen.

Då fördjupningsstudier i de begränsade tidsperioder och områden som berörs är relativt ovanliga hos oss, är det min erfarenhet att gymnasieelever anser att spelen presenterar innehåll som känns nytt och spännande, och dessutom på ett roligt och motiverande sätt. Spelen borde också passa bra även för svenska högstadieelever.

Då spelen är på engelska kan man använda dem ämnesövergripande. Hittills finns spel om amerikanska frihetskriget, slaveriet, indiankrigen och invandringen under tidigt 1900-tal. Spelen kräver att man registrerar sig, men man kan registrera sig som Kalle Anka om man vill.

Utifrån spelen kan man arbeta med centrala begrepp. De engelska begreppen som presenteras, ofta knutna till ideologier, kultur eller företeelser, kan samlas som "smartwords" och eleverna får definitioner under spelets gång. Dessa definitioner kan man sedan diskutera och utveckla.

I Mission US' presentation av spelen kan man läsa om huvudsyftet med spelen:

"The goals of Mission US are to help students:

  • Learn how Americans struggled to realize the ideals of liberty and equality
  • Understand the role of ordinary men and women, including young people, in history
  • Develop historical empathy
  • Build understanding and critical perception to think like an historian."

(Källa: Mission US)

Dessa mål kan man naturligtvis arbeta mot även med svenska elever, men man kan också analysera spelens historiebruk i relation till de angivna lärandemålen.

Min erfarenhet är att dessa spel är så tydligt och pedagogiskt uppbyggda att man kan ge själva spelandet i läxa inför begreppsgenomgång, analys och diskussion kring historiebruk, man kan alltså använda dem för att flippa klassrummet.

Uppgiften till eleverna blir då att samla "smartwords" (begrepp) och vara beredda att diskutera dessa samt att förbereda analys av historiebruket i det spel man valt, utifrån av läraren förberedda frågeställningar. (T.ex.

  • På vilket sätt förhåller man sig till frihetsbegreppet i spelet A Cheyenne Odyssey?
  • Vilka ideologiska ställningstaganden görs?
  • Vilka medel används för att befordra "historisk empati"?)

Man kan då på ett effektivt sätt knyta an till såväl ideologiskt som moraliskt och existentiellt historiebruk, och alltså arbeta konsekvent med centralt innehåll och förmågor i såväl LGR11 som gymnasiets ämnesplan för historia.

Spelen på Mission US ägs och distribueras av ett dotterbolag till WNET som är ett public-service bolag, en non-profit, som tillverkar multimedia inom främst nyheter, utbildning och kultur. Länk till annan webbplats.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla