Enkel språkövning ger aha-upplevelse!

Språk är makt. Språket är jag. Språket är tankens dräkt. Genom språket förstår vi, genom språket gestaltar vi vad vi förstått

Vi vet idag genom forskningen att många av elevernas svårigheter i skolan är sprungna ur brister knutna till språket. Eleverna behöver ökad textrörlighet och litteracitet, mer omfattande vokabulär och kontinuerlig träning i att kunna ta till sig allt mer avancerad och fackspecifik text. En viktig nyckel i detta är att väcka elevernas medvetenhet kring språkets betydelse, och glädjen i att finna språkets rikedom och möjligheter.

August_Müller_Tagebucheintrag-1 By August Müller (1836–1885) (Auktionshaus Bergmann) [Public domain], via Wikimedia Commons

Jag arbetar just nu med Upplysningen med mina elever i åk 1, som även håller på med momentet i svenska. Vi har läst Rousseau och Wollstonecraft, njutit av Voltaires sarkasmer och Beaumarchais språkekvilibrism. Vi har sett hur svenskt språkbruk tar influenser från franskan och hur den svenska poesin och den politiska retoriken utvecklas under 1700-talet. Eleverna har fascinerats av hur Upplysningens salonger bidrog till en bildningsjargong, och vi har pratat om vilka likheter och skillnader som finns mellan Paris salonger, Londons tehus, och dagens sociala medier. Inte minst har eleverna tyckt att det varit spännande att läsa om brevskrivning under 1700-talet, och de har engagerat jämfört Upplysningens brevkonst Länk till annan webbplats. som forum för kvinnlig åsiktsspridning med dagens bloggar.

Eleverna kom snabbt fram till att när det gäller snabbhet och tillgänglighet i kommunikation så kan 1700-talet inte tävla med dagen. Men de insåg också att när det gäller språk, så har vi i mycket tappat i jämförelse.

Flera av eleverna blev riktigt ledsna när de läste breven från 1700-talet. "Tänk att de kunde skriva så här! Varför får inte vi göra det?" Så det gjorde vi.

Eleverna fick välja sms de skrivit under senaste veckan, och "översätta" dessa till brev inspirerade av 1700-tals brev. Vi utgick t.ex. från Nordisk kvinnolitteraturhistoria Länk till annan webbplats. som bakgrundstext, och som inspiration använde eleverna Göran Koch-Svahnes sammanställning av kärleksbrev från 1700-talet Länk till annan webbplats., ett urval av svenska 1700-talsförfattare Länk till annan webbplats., Brita Plancks fantastiska avhandling om Kärlekens språk Länk till annan webbplats., samt diverse sammanställningar av historiska kraftuttryck Länk till annan webbplats..

Ur arbetet växte ett stort antal diskussioner fram:

  • vad säger svordomar om sin samtids tabun och ideal?
  • Vilket är syftet med ett brev, med ett sms, med ett inlägg på snapchat?
  • Hur styr syftet vårt val av kommunikation och form?
  • Vad skulle en pizza motsvara på 1700-talet?
  • En fika? Parneviks på TV?
  • Hur manifesterar vi spiritualitet och bildning?
  • Vad var 1700-talets motsvarighet till emojis?
  • Vad betyder bilden i vår digitala kommunikation, hur kunde bildens syfte uppnås i ett 1700-tals brev?

Här följer ett exempel på texter:

”Tja! Whassap? Chillar nu, träffa sis o bf sen, sjukt taggad för Mello! Pizza? Ses ikväll” (bild av pussmun)


blev:

”Din ödmjukaste tjänare, allra dyraste väninna! I denna stund kan jag inte undgå att tänka på Dig och undra över vad Du kan hava för handa. Tänker Du månne en smula på mig, eller är Du fullt sysselsatt med övriga av livets alla göromål? Känner Du Dig tillfreds med Din dag?
Själv har jag skaffat mig ett litet andrum, och återhämtar mig genom att vila och njuta en kort stunds otium. Jag har gjort upp planer att senare sälla mig till min kära syster och vår gemensamma dyra väninna för att umgås och glädjas åt varandras sällskap.
Vi har för avsikt att tillsammans avnjuta kvällens musikaliska muntration i form av en lysten lek med nyskrivna musikstycken, och inför detta måste jag tillge att jag känner en sådan förväntan att jag hart när kan beskriva mig som en smula echaufferad.
Jag ville fråga Dig, dyra väninna, om Du när Du anländer ville intaga en lätt supé med oss? I enklaste vardagslag kunde jag erbjuda något hastigt, en stekt kapun och lite konfekt.
Jag inväntar redan aftonen med stark längtan. Du står mitt hjärta så nära och Din vänskap är mig så dyrbar att kunde Du se mig nu finge Du se mina kinder blossa av förväntan och jag ville kyssa Dig för att förmedla de ljuva känslor av vänskap som Du väcker i mitt bröst!”


 

Eleverna redovisade sina "översatta" brev genom att läsa upp dem för klassen, som i sin tur fick gissa hur meddelandet kunde ha sett ut i sin ursprungliga form. Detta ledde till att diskussionen om liknelser, ideal och vilka motsvarigheter olika kulturella företeelser kan ha haft ytterligare fördjupades.

Men det allra mest intressanta ur min synvinkel var att eleverna fick en kraftig aha-upplevelse kring vilken bild av sig själva de gav gestalt åt i sina texter. En elev jämförde sina två texter, pekade på sin "översättning" och utbrast: "Jag vill hellre vara hon!" Jag frågade varför. Eleven funderade en stund och svarade att hon ville kunna säga allt hon tänker på ett klart och tydligt sätt, inte bara delar av det. Och att hon gärna ville säga det på ett sätt som gör att det syns att hennes tankar är kloka och vackra.

Just så. Vi måste utveckla våra metoder att arbeta med språk och språkutveckling så att alla elever ska kunna säga vad de tänker på ett klart och tydligt sätt, inte bara delar av det. Och på ett sätt som gör att det syns när deras tankar är kloka och vackra.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla