Digitala hjälpmedel och annat smått och gott

Stava Rex, Spellright, Tal-till-text, Claroread, Clarospeak, extrafunktioner i Word, inbyggda hjälpmedel i pc/mac, Legimus, ILT; men även digitala provmiljöer och läroplattformar.

En hel arsenal av hjälpmedel och tjänster som inte används. Vissa har glömts bort medan andra undviks då de upplevs som svårbegripliga. Ofta hjälper inte bara en genomgång av ett digitalt verktyg, utan det behöver användas ett flertal gånger innan både pedagogen och eleven blir säker på hur det ska användas. Se till att så snart som möjligt kolla upp vad som finns! Kan du annars säga att du gjort allt du kan för att eleven ska lyckas?

Publicerad Av

Hur når och hjälper vi elever med inlärningssvårigheter på bäst sätt? Som lärare på ett program då dyslexi, dyskalkyli och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligt förekommande är det viktigt att känna till vilka verktyg som finns att tillgå, eftersom det är en del av den dagliga undervisningen. Men alla har ju inte någon diagnosticerad NPF, men har fortfarande behov av extraanpassningar. Då behöver du ha koll på verktygen.

Det är helt klart mycket att hålla koll på. Som lärare kan det vara en utmaning att lära sig använda digitala läroplattformer och närvaroverktyg, även om det är något vi använder dagligen. Man får tänka lite likadant med digitala hjälpmedel. Det tar tid att komma överens med dem, men du behöver bli en expert på dem för att kunna hjälpa en elev bli expert.

Hur går man då till väga för att skaffa sig kunskapen om hur dessa tjänster fungerar? Google? Ja, kanske. Kollega? Ja, kanske. Specialpedagog? Bingo!

Specialpedagoger har koll på grejerna. Nu är jag inte säker på att det är likadant överallt, men min uppfattning är helt klart att det är skolans specialpedog(er) som förser oss med olika verktyg. Dessutom är den vanligt att det finns någon expert inom kommunen där du jobbar, som kan bidra med ytterligare kunskap.

Jag upplever att det snackas för lite om detta på lärarutbildningen. På senare år har det lagts till 15 HP specialpedagogik, men även där är högtflygande teorier och skollagar dominerande och vi får sällan till en diskussion om det praktiska. Eftersom det är tillräckligt omtumlande första året som lärare så kan det kännas övermäktigt att ens försöka bemästra den digitala verktygslådan, så därför kan det vara bra att vara förberedd.

Börja kolla upp redan nu vad det finns för verktyg och hur de fungerar. Du kanske har en VFU kvar, eller du kanske redan börjat vikariera lite? Prata med andra lärare och specialpedagoger, fråga vad de tycker fungerar och vad som inte fungerar. Försök gärna få igång en diskussion kring digitala hjälpmedel med dina studiekamrater på utbildningen.

Den digitala verktygslådan fungerar inte utan användare som medierar kunskapen. Vi kan helt enkelt inte ge eleven hammare och spik för att sedan förvänta sig att allt kommer bli bra. Så se till att visa hur man gör först.”There can be infinite uses of the computer and of new age technology, but if teachers themselves are not able to bring it into the classroom and make it work, then it fails.”

Nancy Kassebaum


Zebastian Lindell

Gymnasielärare i Svenska och Engelska i Örebro.

Mejla