Charlotta Granath

Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund

Förstelärare i SO-ämnen, lärare vid lärarutbildningen, skolambassadör för EU. Ämnesspanare 2018-2019.